اقتصاد بدروم

تور بدروم- درآمد بدروماز توريست ها يي است که به اين شهر ميايند . صنايع ديگري نيز در اين شهر وجود دارد. ساخت قايقها به مدل کرجي در کارخانه کشتي سازي ايچملر که اکنون نام آن به شهر بدروم عجين گشته ، همانند گذشته ادامه دارد. در بدروم يک لنگرگاه کشتي به ظرفيت 275 کشتي قرار دارد . صنايع دستي ، کشاورزي و نساجي از ديگر صناعي اين منطقه است.


ساختار بدروم
از مشخصات سازه اي سنتي بدروم، طبقات ورودي بدون پنجره ، دربهاي طبقه دوم و پلکانهاي داخلي و يا ورود با پل ها مي باشد. افراد هنري و ادبي که در اين خانه ها اقامت دارند با مرمت و بازسازي اين خانه ها نماي زيبايي به بدروم بخشيده اند

فرودگاه ميلاس - بودروم در 30 کيلومتري مرکز شهر است .
حمل و نقل عمومي در اين شهر مبتني بر تاكسي اختصاصي، تاكسيهاي ون اشتراكي مي باشد.
تاكسيهاي اين شهر نسبتا گران مي باشد. نرخ اوليه تاكسي متر در بدو ورود به وسيله در حدود 2 دلار مي باشد و پس از طي يك مسير 10 كيلومتري در حدود 20 الي 30 دلار مي بايست پرداخت نمود. اين تاكسيها فقط به صورت اختصاصي اقدام به سوار نمودن مسافر مي نمايند.
تاكسيهاي ديگر تاكسيهاي ون هستند كه در شهر بدروم به نام دل موش ناميده ميشوند و ظرفيت 10 سرنشين را دارا بوده و به صورت اشتراكي مورد استفاده مسافران قرار مي گيرند. اين تاكسيها در خطوط مشخصي حركت مي نمايند و كرايه آنها ثابت بوده و براي هر نفر در 1.5 لير جديد مي باشد. اين خودروها در طي مسير خود داراي ايستگاه نمي باشند و بنابه در خواست مسافر توقف مي نمايند. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات مهاجرت و خدمات تور
خدمات سفر ،خدمات حمل و نقل

بدروم ،تور بدروم ، سفر به بدروم

 

مهاجرت به کانادا