بهترین جایگزین برای روش های تخصصی فدرال و کبک

عدم کسب امتيازات لازم و يا عدم قرارگيري در ليست مشاغل روش هاي تخصصي فدرال و کبک باعث شده که بسياري از متقاضيان جهت مهاجرت به کانادا از روش هاي تخصصي واجد شرايط شناخته نشوند. يکي از دلايل اصلي عدم کسب امتيازات لازم در اين دو روش مهاجرتي، آماده نبودن متقاضي در لحظه تشکيل پرونده جهت گذراندن امتحانات زبان انگليسي و يا فرانسه و کسب امتيازات بخش زبان مي باشد. از دلايل ديگر مي توان به عدم قرار گيري متقاضيان در ليست مشاغل امتياز دار گروه تخصصي کبک، عدم قرار گيري متقاضيان در ليست مشاغل تخصصي فدرال و يا نياز به کسب امتيازي بالا جهت قبولي در اين دو روش مهاجرتي اشاره کرد. خبر خوش براي اين دوستان و کليه متقاضيان مهاجرت به کانادا معرفي دو روش خود اشتغالي کبک و خود اشتغالي فدرال مي باشد.

در روش خوداشتغالي کبک لزومي به ارايه مدرک زبان انگليسي و فرانسه در زمان تشکيل فايل نمي باشد و سطح زبان در زمان مصاحبه سنجيده مي شود. بنابراين متقاضيان مي توانند پس از تشکيل فايل با افزايش دانش انگليسي و فرانسه خويش تا روز مصاحبه، زبان خود را به سطح مطلوب برسانند. از ديگر مزاياي اين روش مي توان به امتياز بندي ساده تر اين روش نسبت به روش تخصصي کبک اشاره کرد.

در روش خوداشتغالي فدرال احتياجي به دانش زبان انگليسي و فرانسه نبوده و متقاضي فقط با داشتن ? سال کار تمام وقت در يکي از مشاغل مورد نياز اين روش، مي تواند براي مهاجرت به کانادا اقدام نمايد. شايان ذکر است که متقاضياني که ? سال در يکي از اين مشاغل مشغول به کار بوده ولي مدرک تحصيلي مرتبط با آن رشته را ندارند هم مي توانند از طريق اين روش مهاجرتي (خوداشتغالي فدرال) اقدام نمايند.

در آخر جا دارد به اين نکته اشاره شود که ويزاهاي مهاجرت در روش هاي خود اشتغالي کبک و فدرال شرطي نبوده و متقاضي پس از ورود به کانادا ملزم به تاسيس بيزينس و يا پيدا کردن کار نمي باشد.

منبع: westpass.ca

خدمات مهاجرت و خدمات تور

تور مراکش

تور بالی

گردشگری
خدمات سفر ،خدمات حمل و نقل

بدروم ،تور بدروم ، سفر به بدروم