حمل و نقل عمومی مارماریس

فرودگاه دالامان در فاصله 100 کيلومتري شهر مارماريس قرار دارد . در بين ساعات 7 الي 22 سفرهاي منظم برقرار مي باشد.
فرودگاه ميلاس شهر بودروم نيز در فاصله 147 کيلومتري قرار دارد ، فرودگاه نزديک ديگري به اين شهر ميباشد.
حمل و نقل عمومي در اين شهر مبتني بر تاکسي اختصاصي، تاکسيهاي ون اشتراکي مي باشد.
تاکسيهاي شهر مارماريس نسبتا گران مي باشد. نرخ اوليه تاکسي متر در بدو ورود به وسيله در حدود 2 دلار مي باشد و پس از طي يک مسير 10 کيلومتري در حدود 20 الي 30 دلار مي بايست پرداخت نمود. اين تاکسيها فقط به صورت اختصاصي اقدام به سوار نمودن مسافر مي نمايند.
تاکسيهاي ديگر مارماريس تاکسيهاي ون هستند که در شهر مارماريس به نام دل موش ناميده ميشوند و ظرفيت 10 سرنشين را دارا بوده و به صورت اشتراکي مورد استفاده مسافران قرار مي گيرند. اين تاکسيها در خطوط مشخصي حرکت مي نمايند و کرايه آنها ثابت بوده و براي هر نفر در 1.5 لير جديد مي باشد. اين خودروها در طي مسير خود داراي ايستگاه نمي باشند و بنابه در خواست مسافر توقف مي نمايند(تور مارماريس)

اقتصاد مارماريس
مارماريس که تا چندي پيش با ماهيگيري ، صنايع ابري و گياهان معطر خود مشهور بود امروز بصورت يک شهر و مرکز توريستي بزرگي در آمده است.
امروزه بواسطه بنادر طبيعي براي کشتي هاي تفريحي درياي مديترانه ، در کارخانجات کشتي سازي خليج يالانجي نيز تعمير و نگهداري کشتي هاي تفريحي انجام مي پذيرد.

ساختار مارماريس
شهر مارماريس شهري توريستي است و اين شهر در مواقعي از سال داراي جمعيت است که توريست داشته باشد. ساختار شهر مارماريس از ساختمانهايي سفيد رنگ تشکيل شده که گلهاي کاغذي بسيار زيبا به آنها شکل و ظاهري زيبا بخشيده است. 

خدمات مهاجرت و خدمات تور

تور مراکش

تور بالی

گردشگری
خدمات سفر ،خدمات حمل و نقل

بدروم ،تور بدروم ، سفر به بدروم