دریافت تابعیت و شهروندی کانادا

مهاجرت به کانادا- سالانه در حدود يکصدو پنجاه هزار نفر تابعت دريافت مي کنند. همه کساني که اقامت دايم کانادا را داشته باشند در صورت احراز شرايط قانوني مي توانند براي دريافت تابعيت کانادايي تقاضاي خود را به اداره مهاجرت و شهروندي کانادا تقديم کنند.شرايط لازم براي تقاضا به شرح زير است:

1) داشتن حداقل هجده سال تمام - (براي افراد زير هجده سال پدر و مادر يا پدر خوانده و مادرخوانده قانوني يا ولي قانوني مي توانند درخواست شهروندي کنند و اين در صورتي ممکن است که حداقل يکي از آنها شهروند کانادا باشد يا همزمان براي شهروندي اقدام مي کند. علاوه بر اين فرد زير هجده سال بايستي اقامت دايم داشته باشد اما احراز شرط سه سال زندگي در کانادا در مورد اين دسته از متقاضيان لازم نيست. )

2) داشتن حق اقامت دايم در کانادا بدون شرط و يا شک به اين معني که وضعيت اقامتي فرد در دست بررسي مجدد يا مشروط به احراز شرط خاص و يا موضوع حکم اخراج نباشد.

افراد بالاي هجده سال بايستي در چهار سال گذشته 1095 روز در کانادا زندگي کرده باشند. زماني را که فرد پيش از دريافت اجازه اقامت دايم در کانادا زندگي کرده است ممکن است در در محاسبه لحاظ شود.

3) متقاضي بايستي تا حد قابل قبولي به زبان انگليسي و يا فرانسه آشنا باشد.

4) سابقه کيفري نداشته باشد.

5) دانش کافي در مورد کشور کانادا داشته باشد. مبناي اطلاعات در اين زمينه کتابي است تحت عنوان "نگاهي به کانادا"که براي هر متقاضي يک نسخه ارسال مي شود.

تقاضاي شهروندي مورد بررسي قرار مي گيرد و متقاضياني که سن آنها بين 18 تا 54 سال است براي شرکت در امتحان شهروندي فراخوانده مي شوند. اين امتحان در خصوص اطلاعات اوليه در مورد کشور کاناداست. مواردي نظير تاريخ، جغرافيا و سيستم سياسي اين کشور مورد سوال قرار مي گيرد.

پس از قبولي در امتحان هر متقاضي بالاي چهارده سال بايستي در مراسم خصوصي که براي اعطاي تابعيت برگزار مي شود شرکت کند. در اين مراسم افراد پس از اداي سوگند شهروندي رسما به عنوان شهروند کانادا شناخته مي شوند. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات مهاجرت و خدمات تور
خدمات سفر ،خدمات حمل و نقل

بدروم ،تور بدروم ، سفر به بدروم

 

مهاجرت به کانادا
اقامت در کانادا