شرایط ارزشیابی مدارک تحصیلی در قبرس

آنچه می آید فهرست دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مورد تأیید وزارت علوم ایران در قبرس شمالی (ترک) است. به علاوه، نحوه ارزشیابی مدارک قبرس در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا نیز در جدول مربوطه آمده است. بطور کلی،مراکز آموزش عالی قبرس به 4 دسته قابل طبقه بندی است: مورد تأیید تا دکترا، مورد تأیید تا کارشناسی ارشد، مورد تأیید تا کارشناسی و غیرقابل تأیید.
شرایط ارزشیابی مدارک تحصیلی قبرس ترک، برای متقاضیانی که از ابتدای سال 2012 تحصیل خود را آغاز کرده اند تغییر یافته است که بصورت مشروح توضیح داده میشود (تور قبرس شمالی)

شرایط ارزشیابی مدارک تحصیلی با شروع تحصیل قبل از ژانویه 2012
الف- دانشگاههای گروه ‌یك ‌که برای‌كلیه ‌دوره ‌های ‌تحصیلی‌ قابل ارزشیابی است (PhD با ارئه مقاله).

1- Eastern Mediterranean University

ب- دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالی‌ كه ‌مدارک آنها تا سطح‌ كارشناسی ‌ارشد قابل بررسی و ارزشیابی ‌است:

1-***

ج- دانشگاهها و مراکز آموزش عالی که مدارک آن تا سطح کارشناسی قابل ارزشیابی است:

1- (Girne American University = GAU (North Cyprus)
2- (European University of Lefke = EUL (North Cyprus)
3-( Cyprus International University = CIU (North Cyprus)
4- Near East University=NEU (North Cyprus)
5- Middle East Technical University Northern Cyprus Campus

شرایط ارزشیابی مدارک متقاضیانی که پس از ژانویه 2012 شروع به تحصیل کرده اند
. مدارك‌Bachelor صادره‌ از دانشگاه‌های‌ معرفی‌ شده، با حداقل 4 سال‌ تحصیل‌ حضوری و تمام وقت به‌ شرط‌ دارا بودن‌ دیپلم‌ 12 ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی با معدل کتبی حداقل 14 در رشته مرتبط با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی، در صورت تشخیص کمیسیون پس‌ از بررسی‌ علمی‌ كه‌ شامل‌ آزمون‌ كتبی‌‌ است، "كارشناسی" ارزشیابی‌ می‌شوند.

2. مدارك Masterصادره‌ از دانشگاه‌های‌ معرفی‌ شده‌، با حداقل‌ دو‌ سال‌ تحصیل‌ حضوری و تمام وقت، به‌ شرط‌ دارا بودن‌ مدرک کارشناسی معتبر با معدل حداقل 15 و مرتبط بودن رشته تحصیلی مقاطع دیپلم ، کارشناسی و کارشناسی ارشد، در صورت تشخیص کمیسیون پس از بررسی علمی که شامل آزمون کتبی است، "كارشناسی ارشد" ارزشیابی‌ می‌شوند.

‌3. مدارك (Ph.D.) صادره‌ از دانشگاه‌های‌ معرفی‌ شده‌، مشروط به انتشار حداقل یک مقاله كامل (Full Paper) در نشریات معتبر علمی‌ـ ‌پژوهشی، كه دارای نمایه (Index) بین المللی باشد، قابل بررسی و ارزشیابی است. ضمناً رساله دكتری باید توسط شخص متقاضی (نه از طریق مترجم) نگاشته و ارائه شده باشد.

تبصره :مقاله باید دارای شرایط ذیل باشد:
· در زمان تشكیل پرونده ارزشیابی به چاپ رسیده باشد (مقالات ارائه شده در كنفرانس ها ـ هرچند كه نمایه بین المللی داشته باشند ـ احصاء نمی شود).

· دانش آموخته مؤلف اصلی آن باشد .
· موضوع آن هم راستا با رساله دكتری باشد.
مقاله توسط حداقل دو عضو هیات علمی متخصص در رشته مربوط بررسی و تألیف آنها توسط متقاضی احراز خواهد شد.

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات مهاجرت و خدمات تور
خدمات سفر ،خدمات حمل و نقل

بدروم ،تور بدروم ، سفر به بدروم

 

مهاجرت به کانادا