مشکلات کاریابی برای تازه واردین به خاک کانادا

با توجه به نگراني بسياري از هموطنان پس از اخذ ويزاي اقامت و حتي در ابتداي اقدام به مهاجرت به کانادا وسوالاتي از اين قبيل که آيا سابقه کاري من در ايران مورد قبول کارفرمايان کانادايي خواهد بود؟ آيا مهارت نيروهاي تخصصي کشوري درحال توسعه مورد قبول کشوري توسعه يافته مانند کانادا مي باشد؟ و …. برآن شديم که توضيحاتي در خصوص روش هايي که در بدو ورود به مهاجرين کمک مي کنند تا مهارت هاي خود را با آنچه که از آنها درخواست مي گردد تطبيق دهند، حضورتان ارائه کنيم.
برنامه هاي کاربردي، آموزشي مشاوره ايي ، ? روش مختص افراد آموزش ديده در خارج از کانادا مي باشند و به نحوي طراحي شده اند که مهاجرين با بهره گيري از آنها مي توانند به مهارت هاي درخواستي کارفرمايان کانادايي آشنا و در نتيجه سريع تر وارد بازار کار شوند. در کنار اين دو روش ، کارهاي داوطلبانه و موقتي نيز از راه هايي هستند که مي توانند فرصتهاي مناسبي را در اختيار مهاجرين قرار دهند. در حقيقت مهاجرين از طريق اين روشها موفق به کسب تجربه کاري لازم در کانادا مي گردند.

?. برنامه هاي کاربردي (Bridging Programs):
اين برنامه ها آموزشهاي لازم و تجربه کاري کانادايي مورد نياز را در اختيار مهاجرين قرار مي دهد تا متقاضي بدون تکرار آموزشها و مهارتهايي که قبلا در کشور خود آموزش ديده و فقط با تطبيق آنها با استانداردهاي کانادا وارد بازار کار گردد. هر برنامه کاربردي متقاوت بوده و به نوبه ي خود منحصر به فرد مي باشد. در اينجا مواردي چند از کاربرد اين قبيل برنامه ها را حضورتان ارائه مي کنيم:
– ارزيابي تحصيلات و مهارت هاي مهاجرين
-تجربه کاري در کلينيک و يا ديگر محيط هاي کاري
– آموزش مهارت هاي مورد نياز و يا ارايه برنامه هاي آموزشي دانشگاهي هدفمند
– آماده سازي براي کسب پروانه کاري و يا تاييديه کاري مورد نياز براي برخي از رشته ها
– آموزش زبان انگليسي تخصصي براي حرفه يا تجارت مورد نظر مهاجرين
– برنامه هاي يادگيري فردي براي شناسايي هرگونه آموزش احتمالي مورد نياز مهاجر
تا به امروز، اين برنامه ها براي چندين گروه شغلي مانند: داروسازان، حسابداران، مهندسين و افراد فني، تجار، دستياران و مراقبين بهداشت، اپراتورهاي حمل و نقل در کانادا طراحي شده اند.

?. برنامه هاي آموزشي – مشاوره اي (Mentorship Programs):
اين برنامه ها مهاجرين را با افراد موفق در کار و تجارت آشنا ساخته تا مهاجرين بتوانند با بهره گيري از ارتباط با اين افراد از تجارب حرفه اي آنها در محيطهاي کار و تجارت کانادايي بهره مند شوند. شايان ذکر است که اين برنامه ها مهاجرين را درروند چگونگي ايجاد روابط حرفه اي ، شرايط کار در محيطهاي کاري کانادا و همين طور راه يابي به بازار کار محلي کانادا راهنمايي مي کنند. برخي از اين برنامه ها مختص زنان، جوانان ويا مشاغل خاص طراحي شده اند. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات مهاجرت و خدمات تور
خدمات سفر ،خدمات حمل و نقل

بدروم ،تور بدروم ، سفر به بدروم

 

مهاجرت به کانادا