ویزای تحصیلی استرالیا

امروزه اشخاص بسياري مايل به تحصيل در برترين دانشگاههاي دنيا هستند و استراليا نيز به جهت امکانات بسيار بالايي که دارد مقصد بسياري از مهاجران جهت تحصيل و کار مي باشد. استراليادرتمامي مقاطع تحصيلي قابليت جذب دانشجوي خارجي رادارد به همين منظوردانشجويان خارجي امکان تحصيل ازدبستان تادبيرستان وسپس براي ادامه تحصيلشان امکان تحصيل درسايرمقاطع دانشگاهي را دارا مي‌باشند. مهاجرت به استراليا

در اين مقاله مزاياي ويزاي تحصيلي استراليا را شرح مي دهيم :
وجود دانشگاه‌هاي برتردنيا بارتبه‌هاي زير???دراستراليا
برخورداري ازمجوزکارقانوني به مدت??ساعت درهفته درحين تحصيل که شخص باکار‌ نيمه‌ وقت دراستراليا، ميتواند هزينه هاي زندگي خود را تاحدودي تامين نمايد.

همسرمتقاضي نيزمي‌تواندبه صورت تمام‌ وقت کارکند.
برخورداري ازمجوزکارتمام‌ وقت براي دانشجويان دوره فوق‌ ليسانس تحقيقي ودوره دکترا
دريافت ويزابه مدت حداقل يکسال ونيم بعدازتحصيل براي پيداکردن کاردراستراليا ويژه افرادي که حداقل دوسال دراستراليا تحصيل کرده‌اند.
درنهايت ازهمه مهمتردرصورت دارا‌بودن شرايط امکان اقدام براي اقامت دائم دراستراليا ازمهم‌ ترين مزاياي تحصيل دراستراليا مي‌باشد.

براي تحصيل دردبستان براي دانش‌آموزان ايراني پس ازپايان دبستان وازسن??سال به بعد امکان اقدام مي‌باشد. ضمن اينکه يکي ازوالدين نيزتاسن??سالگي مي‌تواند به عنوان همراه بافرزند خود اقدام نمايد.براي ادامه تحصيل درمقطع ليسانس وبالاتردرصورتيکه نمرات دانشجوکافي نباشد،بايد دوره پيش‌ نياز را که معمولا يک تا دوترم تحصيلي مي‌باشد،گذرانده شود،سپس واردمقطع مورد نظر شد. داشتن نمره زبانIELTSآکادميک 6.5OVERALLوباحداقل نمره?درچهارمهارت الزاميست. مگردانشجوحداقل به مدت?سال دريکي ازدانشگاههاي امدارسانگليسيزبان درس خوانده باشد. درصورتي که نمره زبان درهريکي از?مهارت کمتراز?باشد بابت هرنيم نمره دانشجوموظف است که به مدت??هفته کلاس زبان را قبل ازشروع دوره بگذراند.
براي کساني که تمايل به ادامه تحصيل به صورت تحقيقاتي دارند مخصوصا دانشجويان مقطع دکترا، داشتنProposalالزامي مي‌باشد.اخذ بورسيه براي دانشجوياني قابل اقدام است که معدل آنها بالاتر از??يا«سه ونيم»باشد. داشتن مقالات بين‌المللي ونمره زبان بالا وهمچنينProposalمناسب نيزازديگرشرايط مي‌باشد. 

منبع: ملکپور

خدمات مهاجرت و خدمات تور
گردشگری
خدمات سفر ،خدمات حمل و نقل

بدروم ،تور بدروم ، سفر به بدروم

 

اقامت در کانادا