بیمه در کانادا

شرکتهاي بيمه در کانادا به ارائه انواع متنوعي از بيمه ها مي پردازند. طبق قوانين دولت فدرال کانادا برخي کمپاني هاي بيمه به صورت خصوصي اداره مي شوند و اين در حالي است که اکثر آنها بوسيله سهامداران شرکتهاي سهامي ، بيمه گذاران شرکتهاي تعاوني يا دولت اداره مي شوند. مهاجرت به کانادا
در حال حاضر بالغ بر 450 شرکت بيمه کانادايي و حدود 200 شرکت خارجي ( که حدود 60 درصد بازار را در اختيار دارند ) مجوز تاسيس شعبه هاي مختلف را دارند. در کانادا شرکتهاي بيمه متعددي وجود دارند که مي توان هر يک از آنها را بر حسب نوع خدمات و پوشش مورد نياز بيمه اي انتخاب کرد.
شرکتهاي مزبور معمولا طيف وسيعي از خدمات بيمه را ارائه مي دهند ، در عين حال برخي از شرکتهاي بيمه هم هستند که فقط در زمينه هاي خاصي کار مي کنند، مثلا فقط در حوزه بيمه عمر و يا بيمه از کارافتادگي. بديهي است شرکتهاي بيمه اصلي در اکثر شهرهاي بزرگ کانادا داراي دفاتر نمايندگي هستند.

اشتغال و کاريابي
در کانادا روال براين است که شرکتهاي صنعتي، تجاري و خدماتي بزرگ و مشهور از خدمات آژانس هاي متخصص در امر کاريابي و نيز خبره در امر جستجو و يافتن نيروي کار مناسب استفاده ميکنند که براي آنها کارمنداني چون مديران اجرايي ، کارمندان حرفه اي ، کارمندان موقت اداري استخدام مي کنند. آژانسهاي استخدام معمولا بايد مجوز لازم را از مسئولين شهري يا ايالتي کسب کرده باشند. براي مثال در انتاريو ، وزارت کار سه نوع مجوز مي دهد: نوع اول براي خدمات کارمنديابي است که از کارفرمايان حق الزحمه خود را دريافت مي کند. نوع دوم براي خدمات استخدامي است که از جويندگان کار حق الزحمه خود را دريافت مي داردو نوع سوم براي خدمات استخدام براي کمک در امور منزل به کار مي رود. حق الزحمه اين آژانسها براي مشاغل ثابت معمولا معادل سه ماه حقوق ناخالص يا 25 درصد از حقوق ناخالص سالانه است که معمولا توسط کارفرما پرداخت مي شود.
در کانادا مراکزي براي اين امر وجود دارد که در زمينه امور استخدام نيروي کار به فعاليت مشغول است (Human Resource Centers of Canada= HRCC) و با برخورداري از بيش از 400 شعبه و دفتردر سراسر اين کشور اقدام به ارائه مشاوره مجاني و به کارگماردن افراد مي کنند. واحدهاي اطلاعاتي HRCC ، اطلاعاتي جديد در مورد بازار کار به متقاضي کار و اشتغال ارائه مي دهند و به آنها کمک مي کنند تا مشاغل و فرصت هاي شغلي مورد درخواست، مهارت هاي مورد نياز و نحوه گذراندن دوره هاي تعليمات و خدمات مورد نياز آن مشاغل را براي يافتن کار بيابند.

مشاغل قراردادي
در کانادا امکان يافتن مشاغل قراردادي بسيار زياد است و اساسا کارفرمايان ترجيح ميدهند که به جهت دور بودن از مسائل اتحاديه هاي صنفي و شغلي، نيروي انساني مورد نياز را بصورت قراردادي و با بهره گيري از خدمات آژانسهاي معتبر استخدامي (در واقع از طريق برون سپاري بخش استخدام) تامين و تدارک نمايند . منجمله مشاغلي که استخدام قراردادي در آنها بيشتر رايج است ميتوان به مشاغلي چون: مشاغل کامپيوتري، هوافضا و الکترونيک وجود دارد. اضافه مينمايد که کارکنان قراردادي معمولا با همان شرايط کارمندان دائم اما با حقوق بيشتر استخدام مي شوند. توجه داشته باشيد که چنانچه روزي بخواتهيد از شغل و کار قراردادي خود جدا شويد بايد متوجه عواقب آن از قبيل جريمه و امثالهم باشيد و حتي ممکن است با عنايت به نوع مفاد قرارداد استخدامي شما مجبور به بازپرداخت مخارج تغيير مکان ، هزينه ويزا و بليط نيز بشويد.

مشاغل پاره وقت
مشاغل پاره وقت در بسياري از صنايع و حرفه ها وجود دارند و در ادارات ، بارها ، مغازه ها، کارخانه ها، کافه ها و رستوران ها رايج هستند. اغلب کارمندان پاره وقت حقوق کمي دريافت مي دارند و دستمزدشان معمولا درحدود حداقل ميزان حقوق است. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات مهاجرت و خدمات تور
خدمات سفر ،خدمات حمل و نقل

بدروم ،تور بدروم ، سفر به بدروم

 

مهاجرت به کانادا