آداب و رسوم زندگی در خانه و آپارتمان در کشور کانادا

در فرهنگ کانادايي وبراي کاناداييها مراقبت از خانه و حياط بسيار مهم بوده و کاناداييها در فصول مختلف سال زمان زيادي را براي نگه داري از حياط و فضاي سبز جلوي خانه هايشان صرف مي کنند. به همين نسبت آنها از همسايگان خود نيز انتظار دارند تا نسبت به نگهداري از اين محيطها توجه لازم را به کار ببرند. در بسياري از شهرها و شهرکها، آيين نامه هاي شهرداري مالکين و صاحبين خانه ها را ملزم مي سازد تا درحفظ و نگهداري املاک خود بکوشند و حتي جريمه نيز براي تخلفات آيين نامه در نظر گرفته اند. بسياري از شهرها در فصل زمستان، مالکين را ملزم مي نمايند تا برف روي پياده روي جلوي منزل خود را پارو کنند. در صورتيکه شما در آپارتمان اجاره اي زندگي کنيد، اين وظيفه بر عهده صاحبخانه خواهد بود. در فصل تابستان نيز صاحبان خانه موظفند تا چمن جلوي خانه را هميشه کوتاه نگه داشته ومانع رشد بي رويه چمن و علفهاي هرز شوند. مهاجرت به کانادا

بسياري از کاناداييها فاصله خود را با همسايگانشان نگاه داشته و به راحتي رابطه صميمانه برقرار نمي کنند، هرچند که بچه ها از اين امر مستثنا بوده و اگر شما فرزند داشته باشيد، مطمئنا فرزندان شما به راحتي با ديگر بچه هاي محل و واليدن آنها آشنا خواهند شد. اين فرصت بسيار مناسبي براي آشنا شدن فرزندان شما با فرهنگ و آداب کانادايي مي باشد. بسياري از کاناداييها انتظار ندارند که مردم بدون دعوت به ديدن آنها بروند، اما در شرايط اظطراري همسايگان معمولا به سرعت به کمک همديگر مي روند. در صورتيکه با همسايه خود، صاحبخانه و يا در صورت زندگي در آپارتمان با شخص مسوول نگهداري از آپارتمان دچار مشکلي شديد، قبل از رفتن به سراغ مقامات، بهتر است که مشکل را از طريق گفتگو حل کنيد. کاناداييها به طور کلي سعي مي کنند تا مشکلات را بين خود و از راه گفتگو حل نمايند. حل و فصل اختلافات از طريق نظام حقوقي به طور کلي آخرين راه چاره به حساب مي آيد.

واقعيت زندگي در کانادا، به خصوص در شهرهاي بزرگ کمبود زمان است. بسياري از شهرهاي کانادا از لحاظ جغرافيايي بسيار وسيع بوده و افراد براي سر کار رفتن و برگشتن از محيط کار از ماشين شخصي و يا وسيله حمل و نقل عمومي استفاده مي کنند. اين رفت و آمد زمان زيادي از وقت آدمها را صرف کرده و به همين مناسبت بيشتر کاناداييها فرصت زيادي براي گذراندن با دوستان، خانواده و همسايگان خود ندارند. اين موضوع شيوه زندگي را به حدي تغيير داده، که بسياري از تازه واردين تصور مي کنند که کاناداييها تمايل زيادي به خوشگذراني ندارند. بسياري از تازه واردين به کانادا اين سيستم را متفاوت با کشور مبدا خود مي بينند، خصوصا در فرهنگهايي که تاکيد بر تعاملات فردي و اجتماعي بسيار زياد بود. زماني که به دنبال محل مناسب براي زندگي مي گرديد بهتر است که به مصافتها و فشار زماني نيز دقت کنيد.