جاذبه های گردشگری بین المللی

بعضي از آثار باستاني ايران ما جزء جاذبه هاي گردشگري بين الملي هستند وارزش جهاني دارند و نشان دهنده تمدن بشري هستند که سازمان يونسکو آنها را به ثبت رسانده است , اين آثار عبارتند از :
?) تخت جمشيد و پاسارگاد _ مرودشت _ استان فارس
?) ميدان امام (ميدان نفش جهان ) _اصفهان
?) تخت سليمان(آتشکده آذر گشنسب ) _ تکاب _ استان آذربايجان شرقي
?) زيگورات چغازنبيل _هفت تپه _ استان خوزستان
?) گنبد سلطانيه _ سلطانيه _ استان زنجان
?) ارگ بم _ بم _ استان کرمان
در مورد گنبد سلطانيه و زيگورات چغازنبيل و تخت جمشيد و ميدان امام قبلا مطالبي ارائه کرده ام و در مورد موارد ديگر هم به زودي مطالبي آماده خواهم کرد ...

در ضمن ظاهرا قره کليسا و بيستون نيز ممکن است به آثار بين المللي بپيوندند که در مورد آنها هم خواهم نوشت .