مونترال بهترین شهرکانادا برای دانشجویان دانشگاه

جديدا مونترال در يک رتبه بندي رسمي به عنوان بهترين شهر کانادا براي دانشجويان دانشگاه و دهمين در کل دنيا نام گرفته است. تحقيقات انجام شده توسط يک شرکت بريتانيايي به نام QS حاکي از آن است که مونترال در اين زمينه از شهرهاي شيکاگو و نيويورک جلو افتاده و دقيقا از لحاظ کيفيت قبل از پاريس، لندن و بوستون قرار دارد. دليل برنده شدن مونترال در اين رتبه بندي کيفيت بالاي زندگي و تعداد دانشجويان خارجي است که در اين شهر مشغول به تحصيل مي باشند. مهاجرت به کانادا

مونترال ? دانشگاه دارد و درصد دانشجوياني که در اين شهر زندگي مي کنند بيشتر از ديگر شهرهاي بزرگ آمريکاي شمالي است. چيزي که از همه مهتر است اين است که متوسط شهريه سالانه پرداخت شده توسط دانش آموزان کبکي پايين ترين در بين تمامي شهرهاي کانادا است. مضافا بر اينکه استان کبک در ارايه کمکهاي تحصيلي به دانش آموزان بسيار سخاوتمند است.

در عين حال که شهريه براي دانشجوياني که از خارج از استان کبک براي تحصيل به اين استان مي آيند و همچنين دانشجويان خارجي به طور قابل توجهي بالا تر است، فرزندان مهاجران جديدي که به اين استان مي آيند مي توانند از مزاياي نرخ پايين شهريه در اي استان استفاده کنند.

مونترال اخيرا مورد ستايش و توجه در سطح بين المللي قرار گرفته است به عنوان مثال در مقاله اي که در تاريخ ? دسامبر ???? در بخش مقالات همين وب سايت منتشر نموديم، مجله نيويورک تايمز مونترال را به عنوان تنها شهر سرزنده در آمريکاي شمالي معرفي کرده بود. 

منبع: westpass.ca