«دروازه جهنم» جاذبه گردشگری ترکمنستان می‌شود

دولت ترکمنستان قصد دارد با معرفي جهاني «دروازه جهنم»، آن را به جاذبه جديد گردشگري اين کشور تبديل کند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، «دروازه جهنم» به عنوان يک رويداد نادر زمين‌شناسي مکاني است که براي بيش از چهار دهه در آن آتش روشن بوده و بخار قرمز به آسمان مي‌فرستد.
به گزارش فرانسه، اين مکان در صحراي کاراکوم، يکي از بزرگترين صحراهاي جهان در استان «آخال» ترکمنستان واقع شده و سالانه ميزبان حدود 15 هزار گردشگر است. در اين شرايط دولت ترکمنستان قصد دارد سالانه صدها هزار نفر را به تماشاي اين رويداد نادر طبيعي ببرد.
«دروازه شيطان» گودالي عظيم به قطر حدود ?? متر و گودي بيش از 20 متر است که در سال 1971 کاوشگران گاز شوروي سابق براي کشف گاز حفره‌اي بزرگ در آن ايجاد کرده و سپس مواد داخل آن را به آتش کشيدند، آنها سپس ادعا کردند که اين آتش ظرف چند ماه خاموش مي‌شود، اما حالا 43 سال است که روشن بوده و به يک جاذبه گردشگري طبيعي تبديل شده است.