اوليمپوس

جاذبه هاي گردشگري ترکيه- اوليمپوس که يکي از مهمترين شهرهاي بندري کيلياي آنتيک بود در طول تاريخ موضوع مهم mythology بوده است. بعلت مناسب بودن موقعيت خود ، اوليمپوس پناهگاه دزدان دريايي بوده و امروزه آثار تاريخي خود را در ساحل باشکوهي به طول 3200 متر ، با گياهان بسيار نادر ، با Khimaria و با لاک پشتهاي Caretta-Caretta ،با طبيعت زيبا که براي هر نوع فعاليت ورزشي مناسب است و با آلاچيق هايي که بعنوان پانسيون مورد استفاده قرار ميگيرند منطقه اي مشهور در جهان است.