هتل بين المللي قشم

هزينه اقامت كودكان زير هفت سال در صورت عدم استفاده از سرويس اضافي رايگان است.
ساحلي زيبا جهت كليه ورزشهاي آبي مانند: قايقراني ، جت اسكي ، اسكي روي آب ، شنا ، ماهيگيري و همچنين نزديكي به مراكز تجاري و تفريحي از ويژگي هاي اين هتل مي باشد.
آدرس: جزيره قشم – پشت اسكله 22 بهمن
فاصله تا فرودگاه: 60 دقيقه با ماشين