مسجد يني

جاذبه هاي گردشگري ترکيه- اين مسجد در فواصل سالهاي 1597 تا 1663 ميلادي در بندر امينونو ساخته شد که از فواصل دور نيز براحتي قابل رؤيت است. ايوانهاي آراسته به کاشيهاي سبک ايرنيک در اين مسجد اين مکان را بعنوان يک اثر تاريخي مطرح کرده است.
يکي ديگر از شاهکارهاي معماري ، معمارسنيان مسجد سوکول لومحمّد پاشاست. که در قرن 16 ميلادي بنا نهاده شد. اين مسجد در نزديکي مسجد سلطان احمد که يکي از بهترين نمونه هاي معماري کلاسيک ترکيه به شمار مي آيد، قرار گرفته است. در داخل اين مسجد از کاشي هاي آبي ، سبز ، بنفش و قرمز از نيکي استفاده شده است.
مسجد سلطان مهرماه در داخل دروازه را ديرنه ، که يکي از دراوزه هاي ديوار قديمي شهر مي باشد قرار گرفته است. در اين مسجد ديوارهائي از شيشه ، چهار طاق مربوط به گنبد اصلي را محافظت مي کند. اين مسجد توسط 161 پنجره داخل آن روشن مي شود. مسجد سلطان مهرماه در سال 1555 توسط معمارسنيان براي دختر شاه سليمان اعظم ساخته شد.