ساحل غربی و شرقی آنتالیا

يمير ، فاسليس ، اليمپوس ، فينيک ، آري کاندا ، کاله ، ککوا ، کاس ، کالکان ، پاتارا
کينيک.اين منطقه سرزمين شگفت انگيز و طبيعت ارام است که يکي از مکان هاي درجه يک براي گذراندن تعطيلات به شمار مي آيد.گوشه اي خلوت يا تفرحگاه زنده مي تواند انتخاب شما باشد. خليج هاي کوچک و بزرگ خصوصيات خاص خود را دارند که درست پشت ساحل کوههاي بي ريج واقع شده اند .از ساحل کونيالي تا شبه جزيره زيبا و قديمي ليسيان را شکل بخشيده است . تاريخچه اين منطقه به نئوليتيک برميگردد.
سواحل شرقي آنتاليا : سواحل ماسه هاي طلايي
امکانات مدرن براي توريست ها ، در اين سواحل و مناطق تاريخي مکان انتخاب فعاليت هاي مختلفي را در طول روز فراهم نموده است . اين سواحل عبارتند از : برگ ، بلک ، آسپندوس ، پارک ملي کوبرولو کانيون ، آلتينکايا( سلگ) ، ماناوگات ، سيده ، آلاراهان ، آلاينا.
اطلا عات ضروري
1- شهر آنتاليا داراي دو ساحل معروف توريستي است که استفاده از آن براي عموم آزاد مي باشد . ساحل لارا که در شرق آنتاليا قرار دارد شني مي باشد.اما ساحل کُني آلتي که در غرب آنتاليا قرار دارد ساحلي سنگي است. درهتلهاي موجود درمرکز آنتاليا نقاط مخصوص شنا صخره اي مي باشد.
2- اگر در فصل تابستان به آنتاليا سفر مي کنيد، براي حفاظت از پوست خود به هنگام شنا حتما از کرم هاي ضد آفتاب استفاده کنيد.
3- در طول اقامت خود در هتل موظف به رعايت قوانين آن از قبيل ساعت صرف صبحانه و شام –عدم آوردن آشاميدني و خوراکي از خارج به داخل هتل هستيد. (تور آنتاليا)