منطقه حفاظت شده انگوران

جاذبه هاي گردشگري ايران - منطقه حفاظت شده انگوران از سال 1349 تحت حفاظت بوده است.اين منطقه با مشخصات جغرافيايي بين N3650 تا N3720 عرض شمالي تا E4715 تا E4750 طول شرقي و در جنوب غربي استان زنجان در شهرستان ماهنشان قرار گرفته است. وسعت منطقه: 92297 هکتار
ويژگي و سيماي عمومي منطقه(شامل وضعيت توپوگرافي،چشم انداز،پوشش گياهي و گونه هاي شاخص گياهي،وضعيت عمومي حيات وحش و گونه هاي شاخص و کريدور): منطقه حفاظت شده انگوران: اين منطقه حفاظت شده که به شکل کرگدن شباهت دارد ،منطقه اي است کوهستاني و تپه ماهوري در شهرستان ماهنشان، دامنه ارتفاعي 1240 تا 3320 متر، بارندگي و دماي متوسط ساليانه 450 ميليمتر و 6 درجه سانتيگراد منطقه را داراي اقليم هاي مديترانه اي و نيمه مرطوب معتدل نموده اند.
گونه هاي شاخص گياهي منطقه عبارتند از: لاله واژگون،بنه ،بادام،خينجوک وگونه هاي ديگر آن شامل: درمنه، چوبک،گون،کلاه مير حسن، لاله، شقايق،کما، مرزه، شکر تيغال،گل حسرت به همراه درختان و درختچه هايي نظيرشيرخشت، زرشک،گردو و سنجد مي باشد .گونه هاي شاخص جانوري آن عبارتند از:قوچ و ميش ارمني،پازن،سياه گوش وگونه هاي ديگر آن شامل: خرس قهوه اي، روباه معمولي،سمور سنگي،کبک دري،کبک چيل، باقرقره، سار، دال، شاه بوف، غاز خاکستري، تنجه،آنقوت، حواصيل، خوتکا، اگرت بزرگ، افعي زنجاني، لاک پشت افغاني و ماهياني از جمله سفيد رودخانه اي، سس، زرده پر، اسبله مي شود. ارتفاعات مهم در منطقه حفاظت شده انگوران:کوه بلقيس ،قارياقدي، جانقرتاران،صندوق سندران،قوشکار،ساري گوني، توزلو، ديم کان، چالداغ، قوشاسوري، بلبک مي باشد.
مهمترين جريان سطحي منطقه : رود قزل اوزن و رودهاي ديگر آن شامل انگوران چاي ،دندي،علم کندي،کاکا،حلب،اله لو،قلعه چاي،پري چاي،گورگور چاي مي باشد.دره هاي معروف منطقه :بال قيز،دونقوزدره سي،سونااولن،درويشلردامي،ساري چمن،اوجاقلو،سولي کان،آقبلاغ ،ايستي بلاغ گلابلو،اپراق،کشخان،شور دره گرده تاج،استقيل درماسي،شهيد لره قره ناز،آق کند درماسي،پشتوک،دربند ماهنشان،امير آباد،کاکا،قلعه جوق،سياه خانه،قوزلو،قزلجه،قاطرچي ، دليک داش اشاره نمود.دشت هاي منطقه شامل:ساري ياز،دندي يازمي باشد.اين منطقه شامل دو منطقه امن با نامهاي بلقيس و گرده تاج مي باشد. در اين منطقه به دليل داشتن برکه ،آب بندان در زمستان درگدار زمستاني و بهاري پذيراي گونه هاي زيادي از پرندگان آبزي مهاجر است که از مهم ترين آنها مي توان به آنقوت،تنجه،چنگر،برخي از مرغابي ها،لک لک سياه و فلامينگو اشاره نمود . يک کريدور مهاجرتي از منطقه امن بلقيس در داخل منطقه حفاظت شده انگوران به سمت منطقه امن قره بوق در داخل پناهگاه حيات وحش انگوران براي گدار زمستاني و بهاري قوچ و ميش منطقه وجود دارد.
جاذبه هاي توريستي
ارتفاعات ،کوهپايه ها،دشت ها،مناظر آبي و در برخي مناطق بکر،پهنه هاي محدود جنگلي و مرتع زار،مهم ترين جاذبه هاي ديداري منطقه با هدف طبيعت گردي است.در کنار چشم اندازهاي طبيعي، برخي جنبه هاي زندگي انساني موجود در منطقه از جمله سکونتگاههاي روستايي با بافت و زندگي خاص حاکم برآن در کنار مزارع،باغ ها و کشت زارها و ديگر جلوه هاي فعاليت هاي روستايي شامل رمه گرداني يکي از زيباترين جاذبه هاي گردشگري را در اين منطقه پديد آورده است .از مهم ترين جاذبه هاي گردشگري منطقه مي توان به :روستاي ياستي قلعه،روستاي قوزلو،دربند قاطرچي، قلعه قوشاسوري ، تخت سليمان،آتشکده آذرگشسب ،کوه بلقيس ،رودخانه قزل اوزن،لاله واژگون، ييلاقات منطقه و چشمه هاي آبگرم منطقه اشاره نمود.
وضعيت عمومي اقتصادي –اجتماعي
وضعيت اقتصادي در منطقه: معدن سرب و روي انگوران،معادن بنتونيت،تراورتن و …،دامداري وکشاورزي . وضعيت اجتماعي منطقه: تعداد روستا 48 ،تعداد خانوار 1946 ،تعداد جمعيت 8903 نفر،تعداد مرد4406 نفر،تعداد زن 4497نفر،تعداد باسواد 5208 نفر،تعداد بي سواد 2645 نفرمي باشد.
.
تعارضات مهم منطقه
فعاليتهاي بي رويه وشديد معدني، شخم و کشت غير مجاز،شکار غير مجاز، اجراي طرحهاي عمراني نظيرجاده کشي ، عبور خطوط انتقال نيرو،گاز،برق و مخابرات،گسترش راههاي ارتباطي ، ساخت و سازهاي انساني ،ورود فاضلاب و پسماندهاي روستايي ،تردد وسايل نقليه.
تجهيزات و امکانات
سرمحيط باني دندي :خودرو1 دستگاه،موتورسيکلت 2 دستگاه،پرسنل 3 نفر،ساختمان 1795 مترمربع،زيربنا120 مترمربع.
ساير ملاحظات
داخل منطقه حفاظت شده انگوران سه ايستگاه اقليم شناسي وجود دارد که شامل ايستگاههاي سينوپتيک و باران سنجي است،از طرفي مي توان به تله کابين کالسيمين که از معدن سرب و روي انگوران به شهر دندي مي رسد نيز اشاره نمود.قسمت جنوب و شرق منطقه حفاظت شده انگوران،پناهگاه حيات وحش انگوران مجاورت دارد.