گوورجين آداسي

جاذبه هاي گردشگري ترکيه- در قرن نوزده و در هنگام قيام مورا از سوي عثماني ها بعنوان كلانتري و جهت مقابله با تهاجمات احتمالي از جزيره ها ساخته شده است.