مهاجرت به روش سرمایه گذاری کبک


جهت مهاجرت به استان کبک در کانادا، مديران و صاحبان مشاغل مي توانند از روش سرمايه گذاري کبک در سريع ترين زمان و بدون دانش زبان انگليسي و يا فرانسه اقامت دايم خويش را کسب نمايند.

 

اين برنامه جهت توسعه و توليد اشتغال در کبک با جذب سرماي? مهاجراني که داراي تجرب? تجاري، بيزينسي و يا توان مديريتي هستند به وجود آمده است.

 

به عنوان يک فرد مهاجر سرمايه گذار، شما و خانواده تان مي توانيد با سرمايه گذاري مبلغ ???????$ کانادا به مدت ? سال در برنامه سرمايه گذاري مهاجرت به کبک، اقامت دائم به دست آوريد.

 

اين برنامه سرمايه گذاري توسط دولت کبک ضمانت شده است و دولت تضمين مي دهد بعد از ? سال پول شما به طور کامل بدون سود باز پرداخت شود.

 

همچنين اين امکان براي متقاضيان روش سرمايه گذاري کبک و مهاجرت به کانادا وجود دارد تا با پرداخت تنها ???????$ در عوض ???????$ از مزاياي اين روش مهاجرتي برخوردار گردند.

با اين تفاوت که در صورت استفاده متقاضي از طرح ??????? دلاري، اين مبلغ بدون بازگشت مي باشد.

 

 

مزيت هاي اين روش:

 

    جهت مهاجرت به کبک از طريق سرمايه گذاري، متقاضي الزامي به داشتن مهارت در زمينه زبان انگليسي و فرانسه ندارد.

    متقاضي تعهدي در زمينه ايجاد حرفه و بيزينس نخواهد داشت.

    اخذ اقامت دائم و بدون شرط براي متقاضي، همسر و فرزندان.

    انجام مصاحبه در کمتر از يک سال (ويژه پرونده هاي ارسال شده بعد از آگست ????).

 

خدمات مهاجرت و خدمات تور

تور مراکش

تور بالی

گردشگری
خدمات سفر ،خدمات حمل و نقل

بدروم ،تور بدروم ، سفر به بدروم