بدروم

تور بدروم- بدروم را سرزمين آبي هاي ابدي مينامند و گفته ميشود که به جاي آنکه در مکاني غرق در نور بخوابيد ، در اينجا غرق در نور زندگي کنيد. امروزه بدروم ، همه گزينه هاي لازم و قابل انتظار براي يک منطقه توريستي را در خود جمع کرده يکي از مراکز مهم گردشگري است که در تابستان و زمستان قابل زندگي است.

حمل و نقل عمومي بدروم
فرودگاه ميلاس - بدرومدر 30 کيلومتري مرکز شهر است .
حمل و نقل عمومي در بدروممبتني بر تاکسي اختصاصي، تاکسيهاي ون اشتراکي مي باشد.
تاکسي هاي بدروم نسبتا گران مي باشد.

اين تاکسيها فقط به صورت اختصاصي اقدام به سوار نمودن مسافر مي نمايند.
تاکسيهاي ديگر بدروم تاکسيهاي ون هستند که در شهر بدروم به نام دل موش ناميده ميشوند.

تاريخچه بدروم
بدروم که در گذشته هاليکارناسوس خوانده مي شد تمدن هاي زيادي را به خود ديده است . اين شهر که در طول قرون گذشته مورد حمله بسياري از مردماني بود که از جزاير درياي اژه مي آمدند.اين شهر در گذشته يکي از مراکز بسيار مهم محسوب مي شد و در منطقه بين ايونيا ، لي کيا و کاريا که نسبت به سايرين کوچکتر است قرار دارد.

بدروم يکي از شهرهاي مهم کاريا شد. اين منطقه ، افراد مشهوري همچون مورخ نامدار هرودوت اولين درياسالار زن آرتيميسا اول و آرتيميسا دوم را پرورش داده است.