جاذبه های گردشگری در گلستان

استان گلستان با دارا بودن تمامي قابليت هاي ذکرشده در کنار تنوع قومي و نژادي مي تواند به عنوان استان هدف گردشگري کشور مورد توجه قرار گيرد.

اين استان با دارا بودن جاذبه هاي طبيعي و تاريخي متنوع و قابل توجه يکي از قطب هاي مهم گردشگري کشور به شمار مي آيد، اقليم هاي مختلف و تنوع آب و هوايي در هر فصل از ويژگي هاي بارز استان گلستان است، ولي با وجود اين توانمندي ها، سهم استان از منابع درآمد گردشگري و جذب گردشگر بسيار ناچيز است.

استان گلستان به لحاظ موقعيت مکاني داشتن عناصر مهم جذب گردشگر چون مناظر طبيعي بديع، آثار باستاني، تنوع اقليمي و تمدن ريشه دار مي تواند با تقويت صنعت به سمت اقتصاد گردشگري و تنوع بخشيدن به فعاليت ها در اين حوزه براي ايجاد اين فرصت شغلي گام هاي بلند و استواري بردارد. مهمترين قابليت ها و مزيت هاي توسعه گردشگري در استان گلستان عبارتند از:

?) جاده هاي ارتباطي: جاده هاي هراز و فيروزکوه نقطه ارتباطي اصلي مناطق مرکزي کشور به ويژه تهران، محور چالوس ـ کرج، محور آزادشهرـ خوش ييلاق و محور خراسان شمالي از جمله عوامل مؤثر زمينه ساز حضورگردشگران دراستان گلستان به شمار مي رود.

?) وجود جاذبه هاي گردشگري: جاذبه گردشگري عبارت است از مکان هاي مشخص و ثبت شده اي که بنا بر رفتارهاي عمومي گردشگران، قابليت جذب گردشگر جهت بازديد را دارند.
جاذبه هاي گردشگري استان گلستان از سه جنبه جاذبه هاي طبيعي، جاذبه هاي فرهنگي و تاريخي قابل بررسي اند:

?) جاذبه هاي طبيعي
استان گلستان از نظر وجود دريا، جنگل و پارک هاي ملي و جنگلي، تنوع اقليمي، دشت و صحرا و آب و هوا و شرايط جوي مورد توجه است.

الف) سواحل دريا
يکي از بزرگترين جاذبه هاي استان هاي شمالي کشور براي گردشگران، سواحل درياي خزر است. درياي خزر بزرگترين درياچه جهان به شمار مي آيد. اين درياچه بين کشورهاي ايران، ترکمنستان، قزاقستان، آذربايجان و روسيه واقع شده است؛ سهم استان گلستان از سواحل درياي خزر ?? کيلومتر است که در مقايسه با سواحل استان مازندران اگر چه کيفيت ساحل براي شنا کردن را ندارد، ولي ساحل آزاد و قابل بهره برداري در اجراي پروژه ها و طرح هاي سرمايه گذاري از مزيت هاي غير قابل انکار آن محسوب مي شود.

همچنين وجود جزيره آشوراده به عنوان يکي از جزاير ارزشمند درياي خزر، بستر مناسبي را براي محيط زيست جانوري و فعاليت هاي شيلاتي و اقتصادي فراهم ساخته و از گذشته دور به لحاظ شرايط اقليمي و چشم اندازهاي زيباي طبيعي مورد توجه گردشگران داخلي و خارجي بوده است.

ب) جنگل و پارک هاي ملي و جنگلي

استان گلستان از جمله استان هاي سرشار از منابع جنگلي است، وسعت جنگل هاي اين استان ??? هزارهکتار است. وجود پارک هاي جنگلي النگدره، امام رضا(ع)، قرق، دلند، کبودوال و پارک طبيعي ناهارخوران از جمله قديمي ترين تفرجگاه هاي استان به شمار مي رود که با وجود امکانات نسبتاً مناسب شرايط خوبي را براي اقامت موقت گردشگران فراهم کرده است.

همچنين وجود پارک ملي گلستان با اقليم هاي متفاوت و مناطق زيستي متنوع جنگلي، استپي و چشم اندازهاي طبيعي به لحاظ دست نخوردگي جوامع زيستي، گياهي و جانوري و اکوتوريسم هاي طبيعي به عنوان ميراث طبيعي و تنوع ژنتيکي از اهميت زيادي از نظر محققان و دانش پژوهان محسوب مي شود.
وجود آبشارهاي پرآب و با طراوت کبودوال، گلستان، شيرآباد و لوه، استان گلستان را به استان آبشارها معروف کرده است. وجود تالاب هاي بين المللي آلاگل، آجي گل، آلماگل و گميشان در تمامي فصول به ويژه در فصل زمستان با حضور پرندگان مهاجر از قبيل فلامينگو، قو، انواع اردک، پرستوي دريايي، غازها و انواع ديگر پرندگان آبزي و کنار آبزي هياهوي خاصي را به اين تالاب ها داده است.

ج) تنوع اقليمي
استان گلستان از معدود استان هاي کشور است که داراي چهار اقليم متفاوت ساحل دريا، جنگل و مرتع، کوهستان و دشت و صحرا است.
وجود دشت و صحرا در منطقه ترکمن موجب رواج سوارکاري به عنوان يک ورزش مفرح شده و پرورش اسب در شالوده مرد ترکمن از بدو تولد است.
کوهستان ها و روستاهاي استان نيز مي تواند توانمندي مناسبي براي جذب گروه هاي گردشگري در قالب تيم هاي کوهنوردي يا استفاده از طبيعت بکر و آب و هواي مطبوع کوهستان باشند.