غارهای ایران فقط جاذبه گردشگری نیستند

رييس انجمن غار و غارشناسي ايرانيان با بيان اينکه غارها فقط جاذبه گردشگري نيستند، گفت: به بسياري از اين غارها جاذبه علمي و تخصصي هم دارند.

جواد نظام‌دوست رئيس انجمن غار و غارشناسي ايرانيان در اين باره به خبرنگار مهر گفت: غارهايي که براي گردشگري عمومي، تخصصي، علمي، ورزشي مناسب هستند، توسط انجمن غار و غارشناسي بررسي و شناسايي شده تا چگونگي استفاده از آنها مشخص شود. اگرچه برخي از غارها بسيار آسيب‌پذير و شکننده هستند، اما همان غارها نيز مي‌توانند براي پژوهشهاي علمي و دانشگاهي مفيد و موثر باشند و فقط متخصصين خاص رشته‌هاي مختلف زمين‌شناسي با داشتن مجوز از آنها بازديد مي‌کنند. مانند غار قلايچي در شهرستان بوکان که مي‌تواند به علت داشتن سفره بزرگ آب زيرزميني از نظر علمي و استفاده از منابع آبي بهره‌برداري شوند.

وي ادامه داد: ضروري است تا غارهايي که براي حوزه گردشگري عمومي مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد، شناسايي شده و ظرفيت تعداد بازديدکنندگان از آن بررسي شود. گاهي از بين بردن يک ضلع از اجزاي غار تحت عنوان کف‌سازي باعث از بين رفتن يک وجه از غار مي‌شود و اين کار به لحاظ اصولي درست نيست.

نظام دوست گفت: غارها به چهار دسته گردشگري عمومي (مانند غارهاي کتله‌خور و عليصدر) گردشگري فني و تخصصي (مانند غار سم در سمنان و پرو در کرمانشاه) گردشگري علمي (مانند غار نمکدان قشم و غار ژيپس در فارس) و غارهاي کاملاً تخصصي و غيرقابل بازديد تقسيم‌بندي مي‌شوند و ممکن است براي بازديدکنندگان خطراتي مانند ريزش داشته باشند در اين صورت اين غارها شناسايي و از ورود بازديدکننده به آن جلوگيري مي‌شود.

وي افزود: اکنون تنها ?? غار قابليت ورود گردشگري عادي را دارند و بيش از ???? غار ديگر براي ورود گردشگران عادي مناسب نيست. چرا که بررسي بسياري از اين غارها، از نظر مسائل تاريخي، کاني شناسي و اقليم شناسي اهميت دارند. حتي مي‌توان با بررسي برخي از غارهايي که دهانه کوچک و آب زيادي دارند و برش چکيده‌ها و چکننده‌ها و بررسي املاح و ضررهاي سنگ آهک مقدار ميزان بارش سالهاي کم بارش و پر بارش را در سال‌هاي آينده محاسبه کرده و اقليم گذشته را نيز پيش‌بيني کرد.