شهر هاي آنتيك

جاذبه هاي گردشگري ترکيه- در 58 کيلومتري جاده آنتاليا به فينيکه و در 15 کيلومتري کمر واقع شده و از طريق دريا نيز مي توان به آنجا رفت و آمد نمود. Phaselis که از شهرهاي کرانه شرقي ليکيا بود يکي از بنادر تجاري عصر Hellenisti اول در قرن ششم پيش از ميلاد بوده است . در دوره رومي ها نيز مرکز کشيشان شده است . ديوارهاي ضخيم بندر شرقي Phaselis هنوز هم در وضعيت بسيار خوبي است . بندر سمت غرب نيز که از قسمتهاي جلو و غربي آن در زير شنها مدفون مانده براي ورود به دريا بسيار مناسب است. امروزه بخش بزرگي از خرابه هاي Phaselis که در سطح زمين قرار دارد از دوران روم باقي مانده است. اين آثار شامل بندر ، ديوارهاي قلعه ، معبد زئوس ، جاده شاه Antonius Caravella و نيز آثار تئاتر 20 رديفه مي باشد. جاده اي که در قسمت گلوگاهي شبه جزيره قرار دارد بسيار باشکوه است و از بندر جنوبي تا دروازه شهر امتداد مي يابد. بواسطه عريض و کوتاه بودن اين جاده ، در گاهي اوقات از آن بعنوان استاديوم استفاده مي نمودند . زيرا در صفحات تاريخ ، برگزاري دو مسابقه مهم دو ميداني در Phaselis به تحرير در آمده است.

در مجاورت Agora دو پرستشگاه وجود دارد . يکي از اين پرستشگاهها که براي Phaselis خداي بسيار مهمي بود بنام Athena Polias ساخته شده است . پرستشگاه ديگر نيز براي Hermes و Heista ساخته شده است . در يکبي از اين پرستشگاهها بنام آتنا (Athena ) ، نيزه برنزي Acchileus ، قهرمان ميتولوژي هومر پيدا شده بود . در کناره هاي خيابان خرابه هاي ساختماني ، خانه هاي کشيشان واقع در بين خرابه هاي ساختماني ويک کليسا وجود دارد. کانال هاي آب که آب شيرين را تامين مي کرد بر طبق اصول روم ساخته شده و هم اکنون نيز در وضعيت بسيار خوبي قرار دارد. در بين آثار تاريخي بدست آمده از Phaselis يک موزه نيز وجود دارد . اين مکان علاوه بر غناي تاريخي خود ، با گردشگاهي دست نخورده و بکر ، شن هاي نرم و جنگل ، کوه ، پلاژ و محوطه باستاني خود نيز مورد توجه قرار گرفته است.