مهاجرت به کانادا با ویزای کار-Work Visas

کانادا دومين کشور بزرگ جهان از نظر وسعت بوده و يکي از 5 کشور قدرتمند صنعتي اقتصادي جهان مي باشد . اين کشور با پذيرش بيش از 300,000مهاجر ، يکي از مهاجر پذيرترين کشور هاي جهان به شمار مي رود . کبک و ساير استان هاي اين کشور از طريق سرمايه گذاري اقدام به جذب مهاجر مي کنند .

روش هاي اقدام مهاجرت به کانادا با ويزاي کار
الف )اقدام از طريق استان کبک[ويرايش]
داشتن دارايي حداقل به ارزش 1,600,000 دلار کانادا
پرداخات مبلغ 800 هزاردلار به خزانه دولت به مدت 5 سال
ويا پرداخت بهره بانکي بلاعوض به مبلغ 180,000تا 200,000 دلار کانادا ( به جاي 800هزار دلار )
مزاياي مهاجرت به کانادا از طريق کبک < H5>
ملزم نبودن به راه اندازي کسب و کار در کانادا
مختار بودن انتخاب محل زندگي در هر جاي کشور
سفر به بيش از 170 کشور جهان
ب ) اقدام از طريق استان ها (PNP)[ويرايش]
اثبات داشتن حداقل دارايي به ارزش 100هزار دلار.
الزام به راه اندازي کسب و کار در استان مورد نظر.
سکونت داشتن در استان انتخاب شده در 2 سال اول يا پرداخت جريمه تا 75,000 دلار.
براساس قراردادهاي موجود ميان دولت فدرال کانادا و استان هاي ديگر اين کشور ، هريک از استان ها مي توانند به انتخاب مهاجر براي کار و اقامت در آن استان در قالب برنامه PNP اقدام نمايند . اين استان هاي کانادا با انتخاب مهاجر بر اساس مقررات خود ، او را به عنوان نامزد دريافت اقامت دائم کانادا به دولت فدرال معرفي مي کنند و دولت با بررسي هاي بعدي به وي اقامت دائم مي دهد .

مزاياي مهاجرت به کانادا از طريق استان ها
برخورداري از بالاترين کيفيت بهداشت در جهان .
دارا بودن بهترين روش تحصيلي در مدارس و دانشگاه ها.
بهره مندي از بالاترين سطح زندگي و امنيت اجتماعي.
شرايط لازم براي مهاجرت به کانادا با ويزاي کار
اثبات کردن حداقل 2 سال سابقه مديريت يا کسب و کار.
اثبات قانوني بودن دارايي هاي به دست آمده افراد.
اقامت 4 يا 6 سال براي دريافت پاسپورت .