استان آنتاریو و اعلام قانون جدید مهاجرتی

استان انتاريو، پر جمعيت ترين استان کانادا، در صدد معرفي قانون جديد مهاجرتي است که در صورت تصويب، کمک شاياني به اين استان در راستاي همکاري با دولت فدرال جهت سرمايه گذاري در منافع اقتصادي مهاجرت خواهد کرد. مهاجرت به کانادا

اين قانون توسط دولت استاني به عنوان يک پيش ماده جهت ايجاد تغييرات در برنامه نامزدي کنوني اين استان به شمار مي آيد. پيش ماده اي که در آن انتظار مي رود دولت فدرال، تخصيص مهاجران اقتصادي به انتاريو و همچنين استان هاي ديگر را افزايش دهد. قانون مهاجرتي پيشنهادي آنتاريو موارد زير را شامل خواهد شد:

تسهيل کار انتاريو با دولت فدرال در استخدام، انتخاب و پذيرش مهاجران ماهر
تقويت تلاش هاي مداوم استان براي کاهش تقلب و کلاهبرداري با حفاظت از يکپارچگي برنامه انتخاب مهاجران و بهبود پاسخگويي
افزايش شفاف سازي و به اشتراک گذاشتن اطلاعات با شرکاي مهاجرت انتاريو
وزير مهاجرتي، شهروندي و تجارت بين المللي آنتاريو، مايکل چان، اعلام کرد:” قانون پيشنهادي، قانوني در راستاي استحکام اقتصاد انتاريو از طريق مهاجرت است. مهاجرين، عطف به اقتصاد بين المللي را به همراه دارند، به همين دليل است که نخست وزير منصوب به وزير تجارت بين المللي به وزير مهاجرتي نيز منصوب شده است. اين مهم است که ما نه تنها ارزش نيروي کار متنوع بلکه فوايد داشتن اقتصاد آنتاريو در سطح جهاني را نيز به رسميت بشناسيم.