مراتب سیاسی استرالیا برای مهاجرت به استرالیا

رئيس کشور استراليا ملکه اليزابت دوم که در امور روزمره زندگي نقشي ندارد ، ملکه فرمانداري کل را به توصيه ي نخست وزير به عنوان نماينده ي خود
انتخاب مي کند که در هر ايالت فرمانداري به نماينده ي ملکه نقش مشابه فرماندار کل را دارد.

استراليا يک سلطنت مشروطه است و مراتب سطوح سياسي استراليا به قرار زير مي باشد :
1- ملکه
2- فرماندار کل
3- فرماندار
4- نخست وزير
5- صدر اعظم
6- وزير ارشد
7- وزير دولت
8- نماينده مجلس
9- سناتور
10- شهردار
11- عضو انجمن شهر

(تا کنون فقط يک ايراني به سمتِ سناتور رسيده است : سناتور سام دستياري )

دلار و ارز استراليا
ارز رايج استراليا در قالب اسکناس هاي 5 ، 10 ، 20 ، 50 ، 100 دلاري و سکه هاي 5 ، 10 ، 20 ، 50 سنتي وجود دارد و با عنوان دلار استراليا شناخته شده است.
پس از مهاجرت به استراليا براي تبديل ارز به دلار استراليايي مي توانيد از بانک ها ، هتل ها و فرودگاه هاي بين المللي استفاده کنيد.