مسجد سلطان احمد

 جاذبه هاي گردشگري ترکيه- مسجد سلطان احمد (مسجد آبي) به ثمر نشستن همه تلاش‌ها براي هماهنگي، تقارن و ظرافت است. با شش مناره و حياطي كه از همه مساجد دوره عثماني بزرگ‌تر است. فضاهاي داخلي نيز همچنين بزرگ هستند، ده‌ها هزار كاشي آبي رنگ ايزنيك (شهري در نزديكي آنتاليا كه كاشي‌ها در آنجا ساخته شد) و دليل شهرت اين مسجد به نام مسجد آبي، ??? پنجره با شيشه‌هاي منقوش و نمازخانه‌اي وسيع و باشكوه. اين مسجد در فاصله سالهاي ???? تا ????، هزار سال پس از مسجد اياصوفيه، توسط معماري بنام محمت (محمد) ساخته شد.