مراکش به بوم نقاشی زنده تبدیل شده است

گرافیتی تا به حال عناوین مختلفی را از آن خود کرده است: آفت شهری، نشانه افول تمدن و یا حتی جرمی حقیر. اما ساکنان رباط، پایتخت مراکش، آغوش خود را بر روی هنرمندان خیابانی گشوده اند تا آنها با دیوارنگاری ها و نقاشی هایی مبهوت کننده خود به این شهر زندگی جدیدی بخشند.

در اولین جشنواره سالانه «جدار»، که از تاریخ 15 تا 24 ماه مه در مراکش برگزار شد، از هنر عمومی تقدیر به عمل آمد. هنرمندان از سراسر دنیا به رباط آمدند و این شهر را به یک بوم نقاشی تغییر دادند. تور مراکش نوروز 95
منبع: اکاایران