ارگ کریم خانی

جاذبه هاي گردشگري ايران- ارگ کريم خان در مرکز شهر شيراز قرار دارد. اين ارگ در دوره سلطنت سلسله زنديه ساخته شده‌است و پس از اينکه کريم خان زند شيراز را به عنوان پايتخت خود و اين مکان را به‌عنوان مکان زندگي خود انتخاب نمود به ارگ کريمخان معروف شد.
ارگ کريم خاني در شمال شرقي شيراز و در ميدان شهدا (با نام سابق ميدان شهرداري) واقع شده است. مساحت ارگ برابر 4000 متر مربع و واقع در مرکز محوطه اي به مساحت 12800 متر مربع است. اين ارگ چهار ديوار بسيار بلند دارد که به وسيله 4 برج خشتي 14 متري به هم متصل گشته اند و هر يک از اين برج هاي خشتي زاويه 90 درجه دارند. کاشي کاري سردر ورودي در زمان قاجار به ارگ اضافه شده است.
ساخت ارگ بين سالهاي ???? و ???? ميلادي انجام شد و کريمخان بهترين معماران زمان خود را جهت ساخت آن بکار گرفت. او همچنين بهترين مصالح را از داخل و خارج کشور تهيه نمود و ساخت بنا را بسرعت پايان برد. اين بنا در دوره زنديه به‌عنوان محل استقرار حکومت و در دوره قاجاريه به‌عنوان محل زندگي فرمانداران محلي استفاده گرديد. همچنين عبدالحسين ميرزا فرمانفرما حکمران فارس دستور به بازسازي مينياتورهاي نقاشي شده در اين بنا را صادر کرد.
در زمان سلسله پهلوي از ارگ به‌عنوان زندان استفاده شد. در سال ???? اين ارگ به اداره فرهنگ و هنر وقت واگذار شد. اين بناي عظيم اکنون تحت نظارت سازمان ميراث فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اداره مي شود و از چند سال پيش کار مرمت اين بنا آغاز شده‌ است تا به عنوان موزه بزرگ فارس مورد استفاده قرار گيرد.