معرفی موزه های آنکارا

موزه تمدن هاي آناتولي
به ورودي ارگ نزديك است. يك بازار سرپوشيده قديمي به زيبايي بازسازي شده و هم اكنون يك مجموعه خارق العاده و منحصر از آثار پالئوليتيك، نئوليتيك، هاتي ،هيتي،فرنگيها، يورارتين ها و روميها و نمونه هاي برجسته از گنجهاي ليدياايها را در خود جاي ميدهد.(هرروز به غير از دوشنبه ها باز است. در طول تابستان موزه هرروز باز است.)

موزه فرهنگ شناسي
مقابل خانه اپرا در بلوار طلعت پاشا قرار دارد.در اينجا يك مجموعه نفيس از هنرهاي دستي مربوط به فرهنگ عامه همينطور كارهاي دستي مربوط به مساجد سلجوقي و عثماني موجود است.(هرروز غير از دوشنبه ها باز است.)

موزه نقاشي و مجسمه سازي
نزديك به موزه فرهنگ شناسي است و يك مجموعه غني از هنر ترك از اواخر قرن 19 تا امروز را در خود جاي ميدهد. همچنين گالريهايي براي نمايش مهمان وجود دارند.(همه روزه غير از دوشنبه ها باز است.)

موزه جنگ آزادي
در خياباني كه از ميدان اولوس جدا مي شود از سمتي به سمت ديگر به صورت مورب قرار گرفته است و در اصل اولين ساختمان پارلمان جمهوري تركيه در آن قرار دارد. بر طبق عكسها و آيتم هاي مختلفي كه در معرض ديد هستند ،در اين مكان بود كه جنگ آزادي طرح ريزي و رهبري شد. همچنين تنديسهاي مومي از رئيسان جمهور سابق جمهوري تركيه در معرض نمايش هستند.(همه روزه غير از دوشنبه ها باز است.)

موزه جمهوري
كه در نزديكي موزه جنگ آزادي واقع است، در جايي قرار دارد كه زماني دومين ساختمان پارلمان جمهوري بود. نمايشگاه اينجا وقايع مهم در اوايل دوره جمهوري خواهي را ثبت كرده است.(اين موزه يكشنبه ها و در تعطيلات مذهبي و ملي از 1:5 تا 5 بعد از ظهر باز است.)

موزه تاريخ طبيعي
مي توان در زمين MTA (انستيتوي تحقيقات و اكتشافات معدني)در جاده "اِسكي شِهير" در آنكارا يافت. نمايشگاهها توسعه, در حال پيشرفت جهان را ثبت كرده اند.(هرروز غير از تعطيلات مذهبي باز است.)

 

موزه هوانوردي
در (Etimesgut -اتيمسگوت) واقع شده، مدلهايي در مقياسهاي كوچك و بزرگ، هواپيماها و عكس هاي هوايي را به نمايش گذاشته است.(هرروز غير از دوشنبه ها و سه شنبه ها باز است.)

موزه TRT (پخش راديو و تلويزيون تركيه)
آثاري مربوط به آغاز راديو در تركيه، شامل گرامافونها و راديو هاي قديمي است. اين موزه در ساختمان عمومي هيئت مديره TRT در منطقه( Oran - اران) واقع شده است.(دوشنبه ها،چهار شنبه ها و جمعه ها از 11 صبح تا 3 بعد از ظهر باز است.)

موزه Mehmet Akif Ersoy - محمت اكيف ارسوي
در ساختمان مركزي دانشگاه Hacettepe- حاجت تپه به يادبود شاعر ملي مشهور تركيه كه متن سرود ملي تركيه و همچنين سرود هاي استقلال و بسياري شعرهاي ديگر را در اين خانه نوشت، بنا شده است.(همه روز هفته از 10 صبح تا 12 بعد از ظهر و از 2 تا 4 بعد از ظهر باز است.)

موزه فضاي باز لوكو موتيو TCDD
در نزديكي ايستگاه راه آهن كنار بلوار"جلال بايار" تاريخ حمل و نقل با بخار را از طريق لوكوموتيو هاي در معرض ديد به نمايش گذاشته است.(همه روزه باز است.) موزه نقشه نگاري واقع در ساختمان "هاريتا گنل كموتانلييي" در منطقه "جِبِجي" نقشه هاي قديمي و جديدي دارد.(سه شنبه ها و پنجشنبه ها از 9 صبح تا 12 بعد از ظهر و از 2 تا 5 بعد از ظهر باز است.)

موزه هواشناسي
در خيابان "ساناتوريوم" در "كالابا" تاريخ هواشناسي در تركيه را نشان ميدهد.(همه روزه باز است.)

موزه آموزش تاريخ و تكنولوژي
آموزش را در تركيه دنبال مي كند. اين موزه در دانشگاه "گازي" آنكارا در منطقه- Beş Evler) بش اولر( واقع است.(همه روزه باز است.)

موزه اسباب بازي درCebeci-جبجي
انواع اسباب بازي هاي ساخته شده از چوب، فلز، چيني، كاغذ و غيره را در بر مي گيرد.(چهارشنبه ها و جمعه ها از 10 صبح تا 5 بعد از ظهر باز است.)

 

موزه METU-متو
واقع در ساختمان دانشگاه فني خاور ميانه ،شامل كارهاي دستي باستانشناسي و اشياي نمايشي فرهنگ شناسي مي باشد.(همه روزه از9:30 صبح تا 3:30 بعد از ظهر باز است.)

موزه زراعت T.C
واقع در شعبه( Ulus - اوموس) بانك، مجموعه اي غني از سكه و پول را در يك ساختمان با معماري زيبا به نمايش گذاشته است.(همه روزه از 8:30 صبح تا 5:30 بعد موزه ها

موزه تمدن هاي آناتولي
به ورودي ارگ نزديك است. يك بازار سرپوشيده قديمي به زيبايي بازسازي شده و هم اكنون يك مجموعه خارق العاده و منحصر از آثار پالئوليتيك، نئوليتيك، هاتي ،هيتي،فرنگيها، يورارتين ها و روميها و نمونه هاي برجسته از گنجهاي ليدياايها را در خود جاي ميدهد.(هرروز به غير از دوشنبه ها باز است. در طول تابستان موزه هرروز باز است.)

موزه فرهنگ شناسي
مقابل خانه اپرا در بلوار طلعت پاشا قرار دارد.در اينجا يك مجموعه نفيس از هنرهاي دستي مربوط به فرهنگ عامه همينطور كارهاي دستي مربوط به مساجد سلجوقي و عثماني موجود است.(هرروز غير از دوشنبه ها باز است.)

موزه نقاشي و مجسمه سازي
نزديك به موزه فرهنگ شناسي است و يك مجموعه غني از هنر ترك از اواخر قرن 19 تا امروز را در خود جاي ميدهد. همچنين گالريهايي براي نمايش مهمان وجود دارند.(همه روزه غير از دوشنبه ها باز است.)

موزه جنگ آزادي
در خياباني كه از ميدان اولوس جدا مي شود از سمتي به سمت ديگر به صورت مورب قرار گرفته است و در اصل اولين ساختمان پارلمان جمهوري تركيه در آن قرار دارد. بر طبق عكسها و آيتم هاي مختلفي كه در معرض ديد هستند ،در اين مكان بود كه جنگ آزادي طرح ريزي و رهبري شد. همچنين تنديسهاي مومي از رئيسان جمهور سابق جمهوري تركيه در معرض نمايش هستند.(همه روزه غير از دوشنبه ها باز است.)

موزه جمهوري
كه در نزديكي موزه جنگ آزادي واقع است، در جايي قرار دارد كه زماني دومين ساختمان پارلمان جمهوري بود. نمايشگاه اينجا وقايع مهم در اوايل دوره جمهوري خواهي را ثبت كرده است.(اين موزه يكشنبه ها و در تعطيلات مذهبي و ملي از 1:5 تا 5 بعد از ظهر باز است.)

موزه تاريخ طبيعي
مي توان در زمين MTA (انستيتوي تحقيقات و اكتشافات معدني)در جاده "اِسكي شِهير" در آنكارا يافت. نمايشگاهها توسعه, در حال پيشرفت جهان را ثبت كرده اند.(هرروز غير از تعطيلات مذهبي باز است.)

موزه هوانوردي
در (Etimesgut -اتيمسگوت) واقع شده، مدلهايي در مقياسهاي كوچك و بزرگ، هواپيماها و عكس هاي هوايي را به نمايش گذاشته است.(هرروز غير از دوشنبه ها و سه شنبه ها باز است.)

موزه TRT (پخش راديو و تلويزيون تركيه)
آثاري مربوط به آغاز راديو در تركيه، شامل گرامافونها و راديو هاي قديمي است. اين موزه در ساختمان عمومي هيئت مديره TRT در منطقه( Oran - اران) واقع شده است.(دوشنبه ها،چهار شنبه ها و جمعه ها از 11 صبح تا 3 بعد از ظهر باز است.)

موزه Mehmet Akif Ersoy - محمت اكيف ارسوي
در ساختمان مركزي دانشگاه Hacettepe- حاجت تپه به يادبود شاعر ملي مشهور تركيه كه متن سرود ملي تركيه و همچنين سرود هاي استقلال و بسياري شعرهاي ديگر را در اين خانه نوشت، بنا شده است.(همه روز هفته از 10 صبح تا 12 بعد از ظهر و از 2 تا 4 بعد از ظهر باز است.)

موزه فضاي باز لوكو موتيو TCDD
در نزديكي ايستگاه راه آهن كنار بلوار"جلال بايار" تاريخ حمل و نقل با بخار را از طريق لوكوموتيو هاي در معرض ديد به نمايش گذاشته است.(همه روزه باز است.) موزه نقشه نگاري واقع در ساختمان "هاريتا گنل كموتانلييي" در منطقه "جِبِجي" نقشه هاي قديمي و جديدي دارد.(سه شنبه ها و پنجشنبه ها از 9 صبح تا 12 بعد از ظهر و از 2 تا 5 بعد از ظهر باز است.)

موزه هواشناسي
در خيابان "ساناتوريوم" در "كالابا" تاريخ هواشناسي در تركيه را نشان ميدهد.(همه روزه باز است.)

موزه آموزش تاريخ و تكنولوژي
آموزش را در تركيه دنبال مي كند. اين موزه در دانشگاه "گازي" آنكارا در منطقه- Beş Evler) بش اولر( واقع است.(همه روزه باز است.)


موزه اسباب بازي درCebeci-جبجي
انواع اسباب بازي هاي ساخته شده از چوب، فلز، چيني، كاغذ و غيره را در بر مي گيرد.(چهارشنبه ها و جمعه ها از 10 صبح تا 5 بعد از ظهر باز است.)

موزه METU-متو
واقع در ساختمان دانشگاه فني خاور ميانه ،شامل كارهاي دستي باستانشناسي و اشياي نمايشي فرهنگ شناسي مي باشد.(همه روزه از9:30 صبح تا 3:30 بعد از ظهر باز است.)

موزه زراعت T.C
واقع در شعبه( Ulus - اوموس) بانك، مجموعه اي غني از سكه و پول را در يك ساختمان با معماري زيبا به نمايش گذاشته است.(همه روزه از 8:30 صبح تا 5:30 باز ظهر باز است.). تور آنکارا