کار در استرالیا و مشاغل مورد نیاز استرالیا

The Migration Occupations in Demand List) MODL) , ليستي از مشاغل مورد نياز استراليا مي باشد, براي افرادي که قصد کار در استراليا را به عنوان مهاجر دارند در نظر گرفته مي شود.اين ليست توسط وزارت آموزش و اشتغال دولت استراليا (DEEWR) و با توجه به نياز کارفرمايان تهيه مي شود.اين ليست که براي مهاجرين جوياي کار در استراليا منتشر مي شود, ساليانه به طور متوسط دو بار بررسي مي شود و اين موضوع به دليل امکان کمبود در يک شاخه کاري است.هرچند اين موضوع به اين معنا نيست که ليست مشاغل مورد نياز استراليا سالي دو بار تغيير ميکند.تغييرات ليست مشاغل مورد نياز استراليا زماني رخ مي دهد که دولت استراليا به دنبال تغيير روندي مهم در بازار کار باشد.در هر صورت ما به شما پيشنهاد ميکنيم که قبل از اقدام براي کار در استراليا و مهاجرت به اين کشور, ليست مشاغل مورد نياز استراليا را در سايت مهاجرت اين کشور مطالعه نماييد.يکي از مزيت هاي ارزيابي در زمينه MODL علاوه بر دريافت امتياز مربوطه، بنا به ادعاي اداره مهاجرت در اولويت قرار گرفتن کار بررسي پرونده شما نسبت به پرونده هاي عادي مي باشد.هرچند تجربه نشان داده که تفوت زيادي در اين مورد وجود ندارد.
در سال 2010 وزير امور مهاجرت و شهروندي استراليا سناتور اوانز,بر اساس بازنگري انجام شده بر ليست مشاغل مورد نياز استراليا (MODL) اعلام کرد که اين ليست توانايي لازم براي برآورده کردن نياز بلند مدت و ميان مدت متخصصين متقاضي کار در استراليا را ندارد.بر اين اساس و با اکثريت آراي شرکت کنندگان در نظر سنجي که نشان از عدم ضرورت وجود اين ليست در حال حاظر, سناتور اوانز راي نهايي حذف ليست MODL را صادر کرد.کريس اوانز وزير امور مهاجرت دولت اعلام کرد که دولت استراليا قصد دارد تا ليست فعلي مشاغل تخصصي SOL را در نيمه دوم سال 2010 با ليست هدفمندتري که در راستاي تامين نياز ميان مدت تا بلندمدت متخصصين مورد تقاضا بازار کار استراليا باشد جايگزين نمايد .
ليست MODL بسياري از متقاضيان مهاجرت به استراليا را که با کمبود امتياز روبرو بودند قادر مي ساخت تا با موفقيت به استراليا مهاجرت کنند.پس از حذف اين ليست، بسياري از متقاضيان مهاجرت به استراليا ديگر قادر به اخذ حد نصاب امتياز براي ويزاي اقامت استراليا نيستند، و به ناچار بايد از بهره گيري از گزينه اسپانسر شيپي حداقل امتياز براي مهاجرت را کسب کنند.