مساجد آلانیا

مسجد آكشابه سلطان در آلانيا
آکشابه سلطان يکي از اولين فرماندهان قلعه آلانيا است . اين مسجد از سوي وي در سال 1230 ساخته شده و در نزديکي قلعه آلانيا قرار دارد در قسمت غربي آن يک مناره قرار دارد که معماري ويژه و مربوط به آن دوره را به يادگار دارد (تور آلانيا)

مسجد امير بدرالدين در آلانيا Prince Badr Eddin Mosque
اين مسجد كه امروز مسجد آنديزلي And?zl? نيز ناميده ميشود در سال 1227 بدستور امير بدرالدين ساخته شده است و نام آن به اين جهت مسجد امير بدرالدين ناميده ميشده است . علاوه بر قدمت اين مسجد ، در اين مسجد يك مناره سنگي ساخته شده است که خيلي بلند نيست و منبر اين مسجد نيز کنده کاري شده است ويکي از با ارزش ترين نمونه هاي کنده کاري مربوط به دوران سلجوقي مي باشد .