اسپانسر برادر و خواهر برای مهاجرت به کانادا

مهاجرت خویشاوندی Sponsoring a Family Member یکی از روش های مهاجرتی به کاناداست. هر سال حدود یک چهارم کسانی که به کانادا مهاجرت می کنند از این روش وارد کانادا می شوند. در این روش فردی که قبلا مقیم یا تابع کاناداست یک یا چند تن از خویشاوندان خود را با حمایت مالی Sponsorship (اسپانسرشیپ) به کانادا می آورد تا مقیم دائم این کشور شوند. از جمله کسانی که افراد، مایل به اسپانسر شدن هستند برادران و خواهرانشان است. متاسفانه این گروه را تنها در شرایط خاصی می توان اسپانسر شد. پیش از آنکه آن شرایط را بررسی کنم. نگاهی به شرایط اسپانسر Sponsor یعنی کسی که در حال حاضر ساکن کاناداست (به صورت اقامت دائم یا تابعیت) می پردازم. این فرد باید…

مقیم یا تابع کانادا باشد مهاجرت به کانادا
حداقل 18 سال داشته باشد
ساکن کانادا باشد (در کانادا کار و زندگی کند)
فرم های تقاضانامه را به طور کامل پر کند
به واسطه اسپانسرشیپ های قبلی به دولت کانادا بدهکار نباشد
حداقل درآمد لازم را داشته باشد
برای آنکه امکان اسپانسر شدن برادر یا خواهر وجود داشته باشد برقراری دو شرط زیر هم الزامی است.

پدر و مادر فرد اسپانسر از این دنیا رفته اند
برادر و خواهر اسپانسر کمتر از 18 سال سن دارند
اگر برادر و خواهر اسپانسر 18 سال یا بیشتر سن داشته باشند باز هم می توان اسپانسر آنها شد به شرط آنکه فرد اسپانسر انسان تنهایی باشد یعنی همسر، فرزند، پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ، نوه و امثال آن در کانادا یا خارج از کانادا نداشته باشد.
منبع: مهاجران