بورسیه های دولت استرالیا

بورسيه ADS: اين بورسيه تحصيلي خاص دولت استرالياست و کمک هزينه اي است براي دانشجويان کشورهاي در حال توسعه براي ادامه تحصيل در استراليا اين بورس برطبق رزومه دانش آموز داده ميشود و اين بورسيه شديدا رقابتي ميباشد و هزينه هايي را که دولت پرداخت ميکند کامل است اين کمک هزينه شهريه کامل تحصيل در دانشگاه ، پرداخت هزينه هاي دوره هاي آموزش زبان قبل از شروع تحصيل ، پرداخت همه ي هزينه هاي زندگي ، هزينه هاي اياب و ذهاب و هزينه هاي متفرقه و بررسي مدارک متقاضياني که درخواست اين بورس را دارند احتمالا يک سال طول ميکشد. اين بورس تحصيلي استراليا متعلق به دوره هاي کارشناسي ارشد تحقيقي و تحصيلي و دوره هاي دکتر ي است .
بورسيه ALA: اين بورسيه تحصيلي استراليا مخصوص افراد خيلي خاص و نخبه ميباشد اين بورس براساس صلاحيت دانش آموز داده ميشود و خيلي رقابتي ميباشد و کل هزينه هاي دانشجو ( هزينه هاي تحصيل و زندگي) را پوشش ميدهد. و متعلق به دوره هاي ارشد و دکترا است .
بورسيه دانشگاهي : هردانشگاه براساس بودجه اي که دارا ميباشد هرساله هزينه هاي تعدادي از دانشجويان را قبول ميکنند اين کمک هزينه ها در استراليا برپايه ي سهميه دانشگاه و براي رشته هاي خاصي برنامه ريزي شده است. مهاجرت به استراليا

بورسيه موسسات و سازمانها ويا افراد خاص : اين بورسيه که در کشورهاي زيادي هم غير از استراليا رايج ميباشد از جانب برخي موسسات خصوصي يا بانکها و يا سازمانهايي که در زمينه خاصي فعاليت دارند به دانشجويان داده ميشود برخي از افراد سرمايه دار هم در دادن اين بورسيه ها ياري ميکنند .البته اين نوع کمک ها معمولا برخي از هزينه ها را پوشش ميدهند و بورسيه کامل کمتر ديده ميشود معمولا بورسيه خوابگاه ها از اين نوع بورسيه ميباشند .

دوره هاي پژوهشي ارشد ودکترا :
بورسيه AFSI : تمام پرونده هاي پژوهشي دانشگاه ادلايد به طور خودکار براي اين بورسيه تحصيلي در نظر گرفته مي شوند هرساله حدود 15 نفر از دانشجويان بين الملل موفق به اخذ اين بورسيه مي شوند که شهريه آنها توسط دانشگاه پرداخت مي شود. البته دانشجوياني که در شاخه هاي پژوهشي مورد نظر دانشگاه پژوهش ميکنند در اولويت هستند و آخرين زمان فرستادن مدارک به دانشگاه 31 آگوست مي باشد و متقاضيان بورسيه تحصيلي استراليا بايد در ماه سپتامبر در اين کشور حضور يابند.
بورسيهAGRS : اين بورسيه مخصوص دانشجويان بين الملل مي باشد که از دانشگاه ادلايد فارغ التحصيل شده اند و قصد ادامه تحصيل در دوره هاي پژوهشي را دارند .اين بورس سالانه 22800 دلار براي هزينه هاي زندگي (دانشجويان کارشناسي ارشد 2 سال و دکترا تا 3 سال ) مي باشد و آخرين زمان فرستادن مدارک 29 اکتبر ميباشد و دانشجويان متقاضي اين بورسيه تحصيلي در استراليا بايد در ماه دسامبر در اين کشور باشند.

دانشجويان متقاضي ايراني بيشتر موفق به گرفتن بورسيه اي با عنوان IPRS ميشوند که اين بورسيه تحصيلي در استراليا اختصاص به دوره هاي ارشد ودکترا دارد. اين بورسيه تقريبا در همه دانشگاههاي استراليا هست وهزينه هاي تحصيل و بيمه دانشجويان و هزينه هاي زندگيشان را پوشش مي دهد.براي اخذ اين بورس هم داشتن يک رزومه قوي و کامل ضروري است وهم توجه به وقت ارسال مدارک خيلي مهم ميباشد چون بيشتر مواقع بررسي پرونده درخواست کنندگان بورس تحصيلي حدود يکسال بطول مي انجامد.

برسيه دوره کارشناسي دانشگاه ملي استراليا : اين بورسيه به تعداد محدودي هر ساله به متقاضيان اهدا مي شود و شهريه کامل دانشگاه و بيمه دانشجو را در طول کل دوره تحصيلي پوشش مي دهد.
بورسيه آنرز دانشگاه ملي استراليا : اين بورسيه به دانشجوياني که فارغ التحصيل دوره 4 ساله کارشناسي (کارشناسي آنرز ) مي باشند تعلق ميگيرد اين بورس 5000 دلاري به عنوان کمک هزينه به دانشجو پرداخت مي شود.

براي گرفتن بورس تحصيلي استراليا چه مدارکي مورد نياز است ومتقاضي بايد چه شرايطي را دارا باشد؟
1-براي گرفتنبورس تحصيلي استراليا داشتن مدرک از دانشگاه درجه اول با رنکينگ خوب که در آن تحصيل کرده ايد لازم است.
2-براي گرفتنبورس تحصيلي استراليا سابقه کار مرتبط با رشته اي که ميخواهيد ادامه تحصيل دهيد لازم است.
3-براي گرفتنبورس تحصيلي استراليا سابقه تحقيق و پژوهش (مقاله علمي در سطح جهاني ،ترجمه ،تاليف و ...) لازم ميباشد.
4-براي گرفتنبورس تحصيلي استراليا رزومه و نامه اي مبني بر علت درخواست بورسيه که بايد حتما خيلي دقيق و کامل نوشته شوند لازم است.
5- نمره زبا ن آيلتس که دانشگاهها معمولا نمره هاي متفاوتي را ميخواهند که حداقل نمره براي گرفتن بورس تحصيلي استراليا 7 ميباشد..
توجه به زمان هاي اعلام شده براي درخواست تحصيل و گرفتن بورسيه تحصيلي استراليا وپر کردن درست و کامل فرم هاي دانشگاهي خيلي مهم ميباشد.
تعداد زيادي از دانشجويان خارجي داراي شرايط لازم براي دريافت بورس تحصيلي کارشناسي ارشد تحقيقاتي و دکتراي دانشگاه موناش مي باشند.
بورسيه تحصيلي تحقيقياتي دانشگاه موناش براي دانشجويان خارجي:اين بورسيه تحصيلي استراليا شامل شهريه و بيمه دانشجو مي شود اما هزينه زندگي دانشجو را پوشش نمي دهد دانشجوها مي توانند همراه با اين بورسيه درخواست بورسيه ديگري که هزينه زندگي آنها را پوشش بدهد را هم داشته باشند.
بورسيه تحصيلي دانشجويان خارجي موناش در مقاطع پژوهشي :دولت استراليا معمولا سالانه به حدود 300 دانشجوي خارجي در سراسر استراليا بورسيه تحصيلي استراليا را مي دهد.واز اين تعداد 25 بورس به دانشگاه موناش اختصاص داده شده است . اين بورسيه هم شامل شهريه دانشگاه و بيمه دانشجو ميباشد.اما هزينه زندگي را پوشش نمي دهد که دانشجو مي تواند تقاضاي بورسيه ديگري هم داشته باشد که بتواند هزينه هاي زندگي وي را پوشش دهد.
و اولويت با دانشجوياني مي باشد که بر پايه برنامه دولتي انديور از کشورهاي اولويت دار اقدام به گرفتن پذيرش و بورسيه تحصيلي استراليا را مي کنند.