كاخ ييلديز

جاذبه هاي گردشگري ترکيه- اين کاخ متشکل از دربارها و يک مسجد مي باشد و در قرن 19 ميلادي توسط سلطان عبدالمجيد دوم ساخته شد. در اين کاخ يکي از بزرگترين و مجلل ترين ساختمانهائي که سلاطين در آن اقامت داشته و خوش گذرانده اند به نام ساختمان شاله قرار گرفته است. اين ساختمانها در داخل يک پارک با گلهائي که از نقاط مختلف دنيا گردآوري شده، قرار گرفته است. حيات اين کاخ يکي از زيبا ترين مناظر موجود از حاشيه تنگه بسفر را تشکيل مي دهد. به علت بازسازي تنها بازديد از قسمتي از پارک ممکن است. ( اين پارک همه روز جز روزهاي سه شنبه جهت بازديد عموم باز مي باشد).