منطقه پولونزكوي

جاذبه هاي گردشگري ترکيه- اين منطقه در فاصله 25 کيلومتري استانبول و در بخش آسيائي قرار گرفته است. اين منطقه در اصل اولين بار در قرن 19 و توسط مهاجران لهستاني کشف شد. مردم استانبول معمولاً براي سوارکاري. قدم زدن و خوردن غذاهاي سنتي لهستاني به اين منطقه مي آيند.