زبان انگلیسی برای مهاجرت به کشور کانادا

يکي از دو زبان رسمي کانادا زبان انگليسي است. اين زبان، زبان مادري بيش از ?? درصد جمعيت کانادا محسوب مي شود و تقريبا در همه نقاط کانادا تکلم و نگارش مي شود (بجز برخي نقاط خاص که بيشتر در استان کبک متمرکز شده اند). اگر هنگام پر کردن فرم هاي مهاجرتي، مدعي تسلط به اين زبان شده ايد بايد ادعاي خود را ثابت کنيد. رسمي ترين روش براي اثبات اين ادعا شرکت در امتحان آيلتس IELTS است.

آيلتس IELTS چيست؟
کلمه IELTS مخفف International English Language Testing System است. اين آزمون توسط موسسات زير طراحي، مديريت و اجرا مي شود.
سنديکاي آزمون محلي دانشگاه کمبريج انگلستان The University of Cambridge Local Examination Syndicate
موسسه آيلتس استراليا (آموزش آي دي پي استراليا) IDP Education Australia: IELTS Australia
بريتيش کانسيل The British Council
آزمون آيلتس به دو صورت برگزار مي شود.

روش آکادميک Academic format
روش عمومي General Training format
آزمون آکادميک بيشتر مناسب کساني است که قصد ادامه تحصيل در يک دانشگاه انگليسي زبان کانادا دارند. آزمون عمومي مناسب متقاضيان مهاجرت است. بنابراين اگر براي مهاجرت اقدام مي کنيد، حتما در آزمون عمومي شرکت کنيد. مهاجرت به کانادا

آزمون آيلتس از چهار بخش تشکيل شده است. اين چهار بخش توانايي شما را در گوش دادن Listening، خواندن Reading، نوشتن Writing و صحبت کردن Speaking مي سنجند. دو بخش گوش دادن و صحبت کردن براي هر دو روش آکادميک و عمومي يکسان است. تنها دو بخش خواندن و نوشتن است که در اين دو روش آزمون متفاوت است.

نمره قبولي آيلتس IELTS
آزمون آيلتس IELTS نمره قبولي يا ردي ندارد. وقتي در اين آزمون شرکت مي کنيد، نمره شما از ? کم مي شود. به عبارت ديگر در هر بخش آزمون نمره اي بين ? تا ? دريافت مي کنيد. نمره ? به معناي عدم شرکت در آزمون و نمره ? به معناي تسلط کامل در آن بخش است. نمرات به صورت نيم نمره، نيم نمره افزايش مي يابند. به عبارت ديگر نمره شما ممکن است ? يا ??? بشود ولي هيچ گاه ???? نخواهد شد.

علاوه بر نمره در هر بخش از آزمون يک نمره کلي هم دريافت مي کنيد که نشان مي دهد در مجموع چقدر با زبان انگليسي آشنايي داريد. اين نمره براي مهاجرت نقش جدي اي بازي نمي کند.