خانه های سنتی بدروم

تور بدروم- ويژگي هاي مشترک معماري سنتي بدروم، طبقات ورودي بدون پنجره، درب هاي طبقه دوم و پلکان هاي داخلي و يا ورود با پل ها مي باشد. اين خانه ها که بر اساس قانون، تحت حفاظت قرار گرفته اند، در مرکز، اورتاکنت و گوموشلوک (در روستاي کوجا کايا) به وفور ديده مي شوند. شخصيت هاي هنري و ادبي که در اين مکان سکونت مي کنند، اين خانه ها را بازسازي کرده و جذابيت خاصي به بدروم بخشيده اند.

لاگينا (Lagina)
لاگينا در کيلومتر ? جاده خاکي منتهي به عبادتگاه Hekate واقع در منطقه تورگوت از توابع ياتاغان ساخته شده است. در حفاري هاي انجام يافته مشخص شده لاگينا يکي از مراکز مهم کاريا بوده است.

گور سنگ ها
در بالاي تئاتر و دامنه قرار داشته و متعلق به دوران Helenisti و روم مي باشد.

ويرانه هاي استراتونيکيا
خرابه هاي موجود در روستاي اسکي حصار بر روي جاده ياتاغان–ميلاس با آثار فراوان باقيمانده خود به دوران کاريا، روم و بيزانس تعلق دارد.