غار کورسانلار در آلانیا ترکیه

از ديدني هايتور ترکيه آلانيا که ديدن از آن برايتان هيجان انگيز است ، غار دزدان دريايي آلانيا ست . اين غار محل نگهداري و انبار کالاهاي مسروقه و نيز پنهان کردن دختراني که از سوي دزدان دريايي اسير شده اند، بوده است . دهانه اين غار حدودا ?? مترعرض و پنج متر ارتفاع دارد ، براي ورود قايقها بسيارمناسب است ، درداخل اين غار که از جاهاي ديدني الانيا ست مي توان سنگهاي رنگارنگي که مانند گنبد مساجد روي انسان را مي پوشاند و نيز تاريکي مسير شمال را مشاهده نمود (تور الانيا)

شهر بندري ايوتاپه آلانيا
ايوتاپه در ?? کيلومتري شرق آلانيا ميباشد و يک بزرگراه مدرن در حاشيه ساحل مديترانه شما را به اين شهر رومي ميرساند.نام اين شهر به يادبود همسر شاه آنتيکوس،يوتاپه ناميده شده است.اگر با تور ترکيه گذارتان به اين شهر افتاد ، داراي يک بندر کوچک ?? تا ??? متري ميباشد.از بقاياي محافظت شده و باقيمانده اين شهر که از بهترين اماکن ديدني آلانيا ست ميتوان به بقاياي جاده قديمي و حمام ،کليسا،نکروپل وآکروپل اشاره کرد. در سفر به آلانيا ميتوانيد از مراکز خريد در آلانيا نيز ديدن کنيد .