کلیسای واسیلی مقدس

کلیسای واسیلی مقدس که در میدان سرخ واقع است، نماد مسکو به شمار می رود. تصویر این کلیسا که نمای بیرونی آن بیشتر شبیه ساختمان­ های قصه می­ باشد، به­ عنوان نماد مسکو در بیشترین مقالات و کتاب­ هایی که پیرامون این شهر منتشر می شود، وجود دارد.
طی صد سال خان­ های قازان مرتباً به مسکو حمله می­ کردند. در زمان ایوان مخوف روابط مسکو و قازان بد شد و ایوان تصمیم گرفت بساط خان را برچیند. تابستان 1552 لشکر 150 هزار نفره ی روس ها به قازان تاخت. پس از محاصره­ ی طولانی شهر، در اول اکتبر 1552 که مصادف با یکی از اعیاد مذهبی (عید پاکروف) بود، هجوم بر ارگ قازان شروع شد. روز بعد روس ها شهر را تصرف کردند. این پدیده یکی از مهم­ترین کارهای دولت مسکو در قرن 16 میلادی محسوب می­ گردد. تور روسیه
این کلیسا به علت یادبود پیروزی روس ها بر تاتارها در سال­های 1555 تا 1561 میلادی توسط پاستنیک (معمار بزرگ آن زمان) ساخته شد. در سال 1571 تاتارها دوباره به قصد ویران کردن مسکو به آن­جا لشکر کشیدند که با مقاومت مردم رو­به­ رو شدند. در جریان حمله­ ی لهستانی ­ها و سوئدی­ها، دو نفر به نام­ های منین و پاژارسکی توانستند حمله­ ی آن ها را دفع کنند و امروزه مجسمه­ ی آن­ها مقابل کلیسا مشاهده می­ شود. یک سال پس از انقلاب سال 1917، این کلیسا به عنوان یک اثر هنری از سوی وزارت معارف شناخته و تحت حمایت قرار گرفت و در سال 1923 به عنوان یک سند معماری متعلق به قرون 16 تا 18 به ثبت رسید. طی سال­های بعد تعمیراتی در آن صورت گرفت. از جمله شیروانی های آهنی به مسی تبدیل شد. قریب 32 تن مس در این بازسازی به کار رفت.
منبع: دلتابان