کاستابوس در مارماریس

کاستابوس مارماريس يک منطقه باستاني در منطقه پازارليک در نزديکي روستاي حصارليک مارماريس است و از جاذبه هاي گردشگري ترکيه به شمار ميرود. کاستابوس ماماريس از تئاتر خرابه اي که در جنوب قرار دارد همراه با پرستشگاه ، تشکيل شده است (تور مارماريس)

با يک صعود يک ساعته مي توان به کاستابوس مارماريس که مکاني مقدس در کوه ارن است ، رسيد . پرستشگاه به روي محوطه زيبا ساخته شده است. اين بنا که متعلق به قرن ?پيش از ميلاد بوده و به سبک ايون ساخته شده داراي علائمي از تمدن درها نيز مي باشد و از بهترين ديدنيهاي ترکيه است.
در اينجا پايه هاي پرستشگاه کاستابوس مارماريس قابل مشاهده است. ديوارهاي بسيار جالب اين محوطه تا به امروز پابرجا مانده است. کاستابوس يکي ديگر از جاذبه هاي ترکيه و ديدني هاي مارماريس به حساب ميايد.