گواهی سابقه کار برای مهاجرت به کشور کانادا

وقتي فردي در گروه کارکنان ماهر Federal Skilled Worker يا ساير روش ها براي مهاجرت اقدام مي کند بايد سابقه کار خود را هم اعلام نمايد. براي مثال گاه پيش مي آيد که سوابق کاري همسر افرادي که از طريق مهاجرت خوداشتغالي کانادا اقدام کرده اند را از ايشان مي خواهند.

هنگام تهيه گواهي سابقه کار تلاش کنيد موارد زير به دقت درج و رعايت شوند. مهاجرت به کانادا

زمان آغاز استخدام و خاتمه آن (اگر همچنان براي همان شرکت فعاليت مي کنيد، نوشته شود که استخدامتان پا برجاست)
اگر کارتان تمام وقت است عبارت تمام وقت حتماً در متن ذکر شود. اگر کارتان پاره وقت است تعداد ساعت هايي که در هفته کار مي کنيد ذکر شود. از نظر اداره مهاجرت اگر ?? ساعت يا بيشتر در طول هفته کار کنيد، کارتان تمام وقت محسوب مي شود.
شرح وظايف شما تا حد ممکن مفصل ذکر شود.
عنوان شغلي شما ذکر شود.
ترجيحاً گواهي، مخاطب خاصي نداشته باشد ولي مي تواند مخاطبش هر فرد، شرکت يا سازماني باشد. اگر شرکتتان با شما در اين خصوص همکاري مي کند، بنويسند “اداره مهاجرت کانادا” يا Citizenship and Immigration Canada.
گواهي برروي سربرگ رسمي شرکت يا سازماني که در آن استخدام شده ايد درج شده باشد.
گواهي ترجيحاً به وسيله مدير مستقيمتان و واحد منابع انساني شرکت (يا کارگزيني يا مديريت اداري) امضا شود و ممهور به مهر شرکت باشد.
نام مدير مستقيم شما بر روي گواهي ذکر شود.
نام واحدي که در آن فعاليت داريد يا داشته ايد را ذکر کنيد.
اگر در طول کار عنوان شغلي شما عوض شده است مي توانيد توضيح دهيد که در هر دوره چه عنوان و چه وظايفي را به عهده داشته ايد.
حقوق ساليانه يا ماهيانه يا ساعتي و همين طور مزايايي که دريافت مي کنيد (نظير مرخصي با حقوق، حق مأموريت، اضافه کار، اتومبيل اداري، دوره هاي آموزشي به هزينه شرکت و …).
برروي گواهي، شماره ثبت شرکت (در صورت وجود)، آدرس و شماره تلفن موجود باشد. همچنين در صورت امکان شماره فکس و آدرس وب سايت و ايميل هم وجود داشته باشد (البته ايميلي که واقعاً پاسخ گو باشد).
علاوه بر گواهي سابقه کار Work Experience حتما قرارداد استخدامي خود را هم ترجمه و ارائه کنيد. دقت کنيد که بين گواهي سابقه کار و قرارداد استخدامي شما تضادي وجود نداشته باشد. اگر تضادي هست بايد بتوانيد براي آن توضيح ارائه کنيد. در نهايت اگر بتوانيد سوابق بيمه خود را هم ارائه کنيد عاليست ولي به طور معمول براي روش هاي مهاجرت فدرال اجباري نيست.