مواردی در مورد اظهار نامه گمرکی کانادا

در زمان مهاجرت کانادا قطعا ديده ايد که در فاصله ?-? ساعت مانده به زمان فرود، خدمه هواپيما کارت هايي را در ميان مسافران توزيع مي کنند. اين کارت ها کهDeclaration Card يا همان برگه اظهارنامه گمرکي خوانده مي شود مربوط به کساني است که مي خواهند وارد خاک کانادا شوند اعم از اينکه مقيم و ساکن کانادا باشند يا مسافر و توريستي که قصد اقامت کوتاه مدت دارند.بديهي است که مسافراني که به صورت ترانزيت از مسير کانادا به سمت ساير کشورها (مثلا امريکا) پرواز مي کنند لزومي به تکميل برگه اظهارنامه گمرکي را ندارند.
برگه اظهارنامه گمرکي داراي چه محتوايي است؟
اين برگه يا کارت از ? قسمت تشکيل شده که به ترتيب حروف الفبا دسته بندي شده است Part A, Part B, Part C , Part D
PART A
• همه مسافران اعم از مقيمان کانادا يا مسافران به اين کشور بايد آن را تکميل کنند در ابتدا مشخصات مسافران پرسيده شده است. همه کساني که داراي يک آدرس هستند و اعضاي يک خانواده محسوب مي شوند بايد يک کارت را تکميل کنند.
• همانطور که در عکس مشاهده مي کنيد بايد به ترتيب، نام خانوادگي، نام کوچک و در پايان حروف اول اين دو initials را با حروف بزرگ انگليسي پر کنيد. مثلا اگر اسم کسي John Smith باشد بايد در خانه هاي مشبک بنويسد : SMITH , JOHN , JS
• براي اينکه همه چيز خوانا باشد توصيه مي کنيم که هر يک از کاماها را در يک خانه مجزا قرار دهيد. در ادامه تاريخ تولد افراد بر اساس روز و ماه و سال و وضعيت شهروندي (ايراني يا کانادايي يا هر مليت ديگر) بايد مشخص شود.
• مسافر بايد اطلاعاتي از آدرس محل زندگي، نحوه ورودش به کانادا، هدف از آن و مسير ورود بدهد. براي کساني که توريست هستند اين آدرس مربوط به کشور محل زندگي است و براي ساکنان کانادا، مشخص کننده اينکه ساکن چه آدرسي در اين کشور هستند
• قريبا همه مسافران ايراني زماني که از ايران به کانادا مي آيند از طريق مرز هوايي Air وارد کانادا مي شوند و بايد شماره پرواز را مشخص کنند. در انتها هم بايد مشخص شود که پروازشان از سمت امريکا بوده يا جاي ديگر (مثلا اروپا).
• در ادامه بايد سوالاتي را درباره وسايل خاصي که ممکن است همراه داشته باشيد پاسخ دهيد. اگر پاسخ به همه اين پرسش ها منفي باشد شما گذر ساده اي از گمرک خواهيد داشت اما اگر پاسخ به يکي از آنها مثبت باشد بايد حتما يک مامور گمرک محموله شما را ببيند و احتمالا سوالاتي از شما در اين باره بپرسد. البته اينکه شما به همه پرسش ها جواب منفي بدهيد تضميني براي اينکه مامور گمرک از شما نخواهد که چمدان هاي خود را جلوي او بگشاييد نمي دهد اما اگر پاسخ منفي داده باشيد و بعدا در جلوي مامور گمرک مشخص شود که دروغ گفته ايد دچار دردسر خواهيد شد.
• پرسش هاي مربوط به کالاهاي خاص که در قسمت اول پرسيده مي شوند
o عبارتند از: سلاح گرم يا هر آنچه سلاح محسوب شود همراه شما هست يا نه؟
o کالاهاي تجاري اعم از نمونه sample يا ابزار و وسايل همراه شما هست يا نه چه بخواهيد آنها را مجدد به فروش برسانيد يا نه ؟ توجه داشته باشيد که منظور از Commercial goods عموما وسائلي است که استفاده نشده باشد و به قول معروف آکبند باشد. پس از استفاده، حکم وسيله شخصي Personal goods را به خود مي گيرد اما وسيله شخصي همراه مسافر بايد توجيه داشته باشد. مثلا لپ تاپ همراه فرد که داخل بسته بندي نباشد يک وسيله شخصي است اما جاروبرقي ولو آنکه داخل بسته بندي نباشد به سختي مي تواند معناي استفاده شخصي بدهد مگر اينکه فرد در حال نقل مکان Movingباشد. همانطور که پيشتر به تفصيل بيان شده مهاجران تازه وارد از نظر ورود اين نوع کالاها مشکلي ندارند.
o سوال بعدي طيف گسترده اي از کالاهايي را نام مي برد که مي توان آنها را مواد خوراکي يا مواد تازه يا خام ناميد اعم از گوشت، محصولات لبني، تخم گياه، دانه هاي روغني، گل و گياه، حيوانات و...اصولا ورود اين مواد به صورت تازه به کانادا ممنوع است و شما اگر آنها را همراه داريد بايد حتما اعلام کنيد. آجيل و مواردي از اين دست اگر بوداده يا خشک شده باشند نيازي به اظهار ندارند اما مثلا کشک به عنوان يکي از محصولات لبني قانونا بايد اظهار شود. درباره اينکه کشک خشک همين شرايط را دارد يا نه ابهام وجود دارد اما بعضا ديده شده که ماموران گمرکي به آن هم حساسيت نشان داده اند.
o در ادامه از شما مي خواهند که در صورتي که بيش از معادل ?? هزار دلار کانادا (به ازاي هر نفر) پول يا نقدينگي ديگر همراه داريد اعلام نماييد. توجه داشته باشيد که ورود و خروج پول يا اشکال ديگري از نقدينگي ممنوعيت ندارد اما براي اجتناب از مواردي چون پول شويي دولت بر روي ارقام درشت نظارت بيشتري دارد. اگر فرد توجيه منطقي براي ارقام درشت داشته باشد اين موضوع چندان اشکالي ندارد اما مثلا اگر کسي براي يک سفر دو-سه هفته اي بخواهد ??-?? هزار دلار پول وارد خاک کانادا کند عجيب است و قطعا از وي پرسش هاي بيشتري خواهد شد. اصولا مهاجريني که براي اولين بار وارد خاک کانادا مي شوند از اين گونه پرسش ها خلاص هستند اما اگر مجموعه پولي که همراه دارند (با توجه به تعداد افراد) از سقف مورد اشاره بيشتر است بايد اعلام کنند و نگراني هم از بابت اينکه اين رقم ممکن است زياد به نظر برسد نداشته باشند.
o اگر در اين سفر کالاهاي ديگري ارسال شده که الان همراه شما نيست (مثلا فريت شده) بايد اعلام کنيد
o اگر قبل از ورود به کانادا از مزارعي ديدار کرده ايد و بعد هم مي خواهيد در کانادا به مزرعه اي سر بزنيد بايد اعلام کنيد. اين موارد بيشتر براي جلوگيري از نقل و انتقال آفات نباتي و مسائلي از اين دست است.
Part B
براي مسافران و توريست هاست که بر اساس مدت زمان حضور شما در کانادا، مشخص مي کند تا چه ميزان از محصولات بدون پرداخت گمرکي مي تواند همراه مسافر باشد. معمولا کالاهايي که در فروشگاه هاي فرودگاه ها به عنوان محصولات بدون ماليات و عوارض خروج duty-free عرضه مي شوند شامل خوش بوکننده ها، مشروبات الکلي، سيگار و تنباکو در اين حوزه اهميت بيشتري دارند. ساکنان کانادا لزومي به تکميل اين بخش ندارند.
Part C
معادل بخش دوم اما براي ساکنان خود کانادا است. در اين بخش رابطه معناداري بين مدتي که فرد از کانادا خارج شده و سقف معافيت گمرکي وجود دارد. مثلا اگر کسي کمتر از ?? ساعت از کانادا خارج شده نمي تواند بيش از ?? دلار ارزش کالاهاي مشمول گمرکي همراهش باشد و همچنين براي الکل و تنباکو از معافيت گمرکي برخوردار نخواهد بود. به معناي ديگر يا نبايد اين کالاها را همراه داشته باشد يا اگر همراه دارد بايد آنها را اظهار کند و گمرکي بپردازد.
براي ?? ساعت و همچنين ? روز اعداد ديگري وجود دارد که در جدول سمت چپ کارت اظهارنامه درج شده است. شايد اين سوال پيش بيايد که براي ايرانيان که معمولا کمتر از ??-?? روز سفرشان به ايران طول نمي کشد اين فرم ها چه معنايي دارد؟ توجه داشته باشيد که شما در آينده مسافرت هاي بي شماري به امريکا خواهيد داشت که خيلي از آنها ممکن است يک روزه باشد مثلا مسافرتي که اکثر اهالي تورنتو در ايامي از سال به شهر بوفالو در مرز بين کانادا و امريکا به قصد خريد انجام مي دهند. همچنين مسافرت هاي تفريحي و نظاير اينها هم اتفاق خواهد افتاد. در اين گونه موارد تکميل بخش سوم اهميت خيلي بيشتري پيدا مي کند.
Part D
در بخش انتهايي هم آن دسته از افراد خانواده که بيشتر از ?? سال سن دارند بايد محتواي کارت را با امضاي خود و درج تاريخ تاييد کنند.توصيه مي کنيم که در تکميل اظهارنامه دقت و صداقت داشته باشيد و اگر فکر مي کنيد که ممکن است مواردي با مشکل روبرو شود حداقل در اولين سفر به کانادا از همراه داشتن آنها اجتناب نماييد.

خدمات مهاجرت و خدمات تور

تور مراکش

تور بالی

گردشگری
خدمات سفر ،خدمات حمل و نقل

بدروم ،تور بدروم ، سفر به بدروم