روش ها و شرایط مهاجرت به کشور استرالیا

شرايط مهاجرت به استراليا طبق اخذ ويزا هاي مختلف متفاوت است، عموماً هم وطنان ايراني از 3 روش براي مهاجرت به استراليا اقدام مي کنند، روش يک: اخذ ويزاي کار يا مهارت يا تخصص استراليا است، اين ويزا يک ويزاي دائم است البته يک نوع ويزاي 489 استراليا که از نوع کاري مي باشد ابتدا با توجه به شرايط فرد موقت صادر مي شود و در صورت شرايط شخص به ويزاي دائم مهاجرت به استراليا تبديل مي شود، در ادامه به تفصيل درباره ي ويزاي کار و شرايط مهاجرت به استراليا از طريق اين نوع ويزا مي پردازيم، بيشترين نوع مهاجرت به استراليا از همين طريق است. روش دوم: اخذ ويزاي تحصيلي استراليا مي باشد، اين نوع ويزا براي افرادي که شرايط تحصيل از لحاظ هاي مختلف سن، مدرک زبان و… داشته باشند گزينه مناسبي است. روش سوم: اخذ ويزاي سرمايه گذاري در استراليا مي باشد، اين نوع ويزا معمولاً مناسب افرادي است که شرايط مهاجرت به استراليا از طريق ويزاي کار استراليا را ندارند.

ويزاي مهارت يا کار يا تخصص در استراليا
از روش هاي مهاجرت به استراليا براي ايراني ها، استفاده از ويزاي کار يا مهارت در استراليا مي باشد، طبق اين ويزا، شخص متقاضي بايد بتواند در سيستم امتياز بندي، امتياز لازم را کسب نمايد و در جهت اخذ ويزاي کار يا مهارت استراليا اقدام ورزد.

شرايط مهاجرت به استراليا
سه نوع ويزاي کار يا مهارت يا تخصص استراليا در اين مقاله به آن مي پردازيم. ويزاي کار استراليا، در واقع اجازه ورود به کشور استراليا جهت پيدا کردن کار در اين کشور مي باشد. نوع بعضي از اين ويزا ها موقت و بعضي دائم مي باشند، افرادي که بتوانند امتيازات بيشتري کسب کنند براي مهاجرت به استراليا از شرايط بهتري برخوردار هستند. بعضي از امتيازات در سيستم امتياز بندي قابل دستيابي هستند ولي بعضي شرايط مثل سن قابل تغيير نيست و توصيه مي شود افرادي که قصد مهاجرت به استراليا از طريق ويزاي کار را دارند تا جايي که امکان دارد امتياز بيشتري کسب کنند و سپس براي اخذ ويزا اقدام نمايند.

اين ويزا ها با توجه به شرايط آنها قابل حصول براي ايراني ها مي باشند، شايان ذکر است بسياري از ويزا هاي استراليا براي ايراني ها صادر نمي شود، سه نوع ويزاي کار يا مهارت يا تخصص استراليا، ويزاي 189، ويزاي 190 و ويزاي 489 مي باشند. البته ويزا هاي 186 و همچنين 457 نيز زير مجموعه هاي ويزاي کار يا تخصص استراليا مي باشند ولي با توجه به شرايط معمولاً براي ايراني ها قابل حصول نيست. در اين مقاله به طور مختصر اين سه نوع ويزا با شرح مي دهيم.

ويزاي کار استراليا کلاس 189:
اين ويزا، ويزاي کار مستقل استراليا مي باشد، به اين معنا که شخص به طور مستقل امتياز کافي را براي ويزاي کار کسب مي کند و نيازي به اسپانسر يا حمايت کننده اي از نوع کارفرما يا فاميل و يا ايالت ندارد. ويزاي 189 استراليا از نوع ويزاي دائم استراليا براي کار و زندگي در اين کشور است، شرايط مهاجرت به استراليا از اين روش بسيار مناسب است.
شرايط و الزامات ويزاي 189 استراليا اين است که اولاً سن متقاضي زير 50 سال باشد، شخص بتواند حداقل 60 امتياز کسب کند. ملاک ها و جدول کامل امتياز بندي براي اين ويزا را مي توانيد در لينک زير مشاهده فرماييد.

جدول امتياز بندي ويزاي 189 استراليا:
ويزاي 189 استراليا به شما اجازه مي دهد که به همراه اعضاي خانواده در استراليا اقامت داشته باشيد و يکي از روش هاي مهاجرت به استراليا مي باشد.

جهت کسب اطلاعات بيشتر پيرامون ويزاي 189 استراليا مي توانيد به صفحه مرتبط با ويزاي 189 استراليا مراجعه فرماييد، هم چنين سايت مهاجرت به استراليا اطلاعاتي در اختيار قرار مي دهد. البته همه ي روش هاي موجود در اين سايت قابل حصول براي هموطنان ايراني نيست.

ويزاي کار استراليا کلاس 190:
اين ويزا نيز يکي از ويزا هاي کار استراليا مي باشد، اين ويزا مناسب شخصي است که نتواند به طور مستقل 60 امتياز را کسب کند و بايد يک اسپانسر داشته باشد. ويزاي 190 استراليا از ويزا هايي است که اجازه مهاجرت و اقامت دائم به شخص و خانواده آن داده مي شود.

ويزاي 190 استراليا براي شخصي است که حداکثر 55 امتياز کسب مي کند و 5 امتياز ديگر را از طرف اسپانسر ايالتي کسب مي کند، و با مجموع 60 امتياز مي تواند جهت مهاجرت به استراليا اقدام کند.
طبق اين ويزا شخص مي تواند نسبت به مهاجرت خود و خانواده اش به شرط دارا بودن شرايط سلامت به استراليا اقدام ورزد. مدارک مربوط به ويزاي 190 و همچنين اطلاعات بيشتر را مي توانيد در صفحه مرتبط با ويزاي 190 استراليا مشاهده فرماييد.