شهرك های صنایع دستی، جاذبه گردشگری می شوند

شهرك هاي صنايع دستي استان اصفهان جاذبه گردشگري مي شوند.
راه اندازي چندين خوشه و شهرك صنايع دستي در استان اصفهان در حالي از سوي سازمان ميراث فرهنگي و شركت شهرك هاي صنعتي استان دنبال مي شود كه قرار است اين شهرك ها به يكي از جاذبه هاي گردشگري استان بدل شود.
احمد اديب، معاون صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري استان اصفهان، مي گويد: طراحي اين شهرك ها الهام گرفته از معماري سنتي با پيش بيني فضاهايي است كه يك مجموعه صنعتي، فرهنگي و هنري نيازمند است كه شامل فضاهاي نمايشگاهي، بارانداز، بانك، خدمات رفاهي، سفره خانه، چايخانه و رستوران و... مي شود معاون صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي اصفهان با تأكيد بر اين كه طراحي اين شهرك ها با پيش بيني حضور گردشگر انجام مي گيرد، مي گويد: در حال حاضر با همكاري دانشگاه ها فضاهاي مورد نياز براي هر صنعت دستي مانند فضاي كارگاهي و نمايشگاهي بر طبق استانداردهاي موجود انجام شده است.

اديب درباره اين كه با راه اندازي چنين شهرك هايي آيا قرار است تمام صنايع دستي استان به اين مكان هاي جديد منتقل شوند مي گويد: قرار نيست كه همه وارد اين شهرك ها شوند بلكه آن دسته كه توانمندي توليد و فروش با حجم بالا و صادرات گسترده دارند وارد اين شهرك ها مي شوند. وظيفه ما اين است كه در اين شهرك ها شرايطي را فراهم كنيم كه در شكل سنتي مهيا نيست. به گفته اديب آن بخش از توليدكنندگان صنايع دستي كه تمايل به گسترش و توسعه فعاليت خود دارند با حضور در اين مجموعه ها از تسهيلات بانكي و زيرساخت هاي مهيا شده براي اشتغال در اين شهرك ها برخوردار مي شوند.

در حال حاضر در تفاهمنامه اي كه با شركت شهرك هاي صنعتي استان اصفهان منعقد شده قرار است يك شهرك يا خوشه صنايع دستي در شهر اصفهان و چند خوشه ديگر در شهرستان هاي ديگر ايجاد شود. كه در اين ميان شهرك سفال و گليم سپهر آباد شهرضا قطعي شده و زيرساخت هاي آن در حال آماده سازي است.

اديب، در حالي از ايجاد شهرك جي در منطقه صنعتي جي براي خوشه خاتم، شهركي در كاشان براي صنعت شعر بافي و نساجي سنتي، ايجاد شهركي مخصوص صنعت عبابافي در نايين، قلمكار در دليجان ودولت آباد و صنايع چوب در خوانسار و گلپايگان و شهرك ساخت طلا و جواهر در حوالي پايگاه هشتم شكاري در شرق اصفهان نام مي برد كه بهناز يزدي، مدير توسعه شركت شهرك هاي صنعتي اصفهان، مي گويد: ايجاد اين شهرك ها هنوز در مرحله امكان سنجي است و به جز شهرك ?? هكتاري سفال سپهرآباد شهرضا كه آسفالت و آماده سازي شده جانمايي هاي انجام شده براي بقيه صنايع دستي در دست مطالعه است و هنوز نتيجه قطعي نداده است.

يزدي، با اشاره به اين كه ايجاد چنين شهرك هايي در كشور سابقه قبلي ندارد و به همين علت يك كار جديد محسوب مي شود كه نياز به مطالعه و بررسي هاي بيشتري دارد مي گويد: اگر قرار بود يك شهرك صنعتي ايجاد شود به واسطه سابقه اي كه از ساخت اين شهرك ها موجود است كار بسيار راحت تر بود؛ اما در حال حاضر ما هيچ تجربه اي از راه اندازي شهرك هاي صنايع دستي نداريم و به طور نمونه نمي دانيم كه نيازهاي اين شهرك ها و مساحت مورد نياز براي هر كاربري آن چه ميزان است، بر همين اساس از سازمان ميراث فرهنگي درخواست كرده ايم كه اطلاعات كاملي درباره تعداد و نوع صنايعي كه قرار است در هر شهرك ايجاد شود با ميزان فضاي موردنظر، در اختيار ما قرار دهد كه اين تا حدي مسأله را براي ما روشن مي كند.

يزدي، درباره جانمايي براي ايجاد اين شهرك ها نيز مي گويد: در حال حاضر يكسري پيشنهادهايي مطرح شده است كه قطعي نيست چون به طور مثال درباره شهرك صنعتي جي يا دو منطقه كه در بافت قديم ديده شده با مسأله آزادسازي و تملك زمين روبه رو هستيم.

او درباره سنگ هاي قيمتي و فلزات گرانبها نيز مي گويد: با ايجاد خوشه صنعتي طلا و جواهر در زمينه حل مشكلات داخلي اين صنعت هنري و با ايجاد يك بازار مناسب قرار است اين صنايع ساماندهي شوند. مدير توسعه شركت شهرك هاي صنعتي با اشاره به اين كه ايجاد شهرك طلا و جواهر به طور جدي در دست پيگيري است مي گويد: ? مكان براي استقرار اين شهرك پيشنهاد شده كه به محض مشخص شدن مكان و تملك قطعي شهرك مستقر خواهد شد. او پيش بيني مي كند كه ايجاد اين شهرك موقعيت استان را در حوزه توليد و صادرات طلا و جواهر و سنگ هاي گرانبها بيش از زمان حاضر ارتقا دهد.