کمبود نیروی کار دربازار کار کانادا

مهاجرت به کانادا- اتاق بازگاني کانادا در طي انجام يک سري تحقيقات اقدام به نشر گزارشي نمود در ارتباط با کمبود نيروي کار در بازار کار کانادا. در اين گزارش ذکر شده که کمبود نيروي کار و افزايش بيش از حد اين درصد به عنوان مانع اصلي بر سر رقابتي شدن هر چه بيشتر شرکتها است. بالارفتن سن نيروي کار کنوني و افزايش سطح انتظار کارفرمايان براي يافتن نيروي کار متخصص به اين معنا است که با وجود افزايش نرخ بيکاري در کانادا براي بسياري از مشاغل موجود نيروي کاري وجود ندارد.

در طي دهه آينده انتظار مي رود که اين کمبود در بخشهايي از قبيل ساختمان سازي با افتي نزديک به ??????? شغل، ???????کارگر نفت، ?????? پرستار و … حاصل شود. اتاق بازگاني معتقد است که صاحبان بيزنسها بايد به طور نزديک با دولت فدرال و دولتهاي استاني همکاري کنند تا بتوانند کارگراني بالقوه ازجمله کارگران مسن تر، جوانان، بوميان و مهاجران جديد را وارد بازار کار کانادا کنند.

کمبود نيروي کار شديدترين مانع در بين ?? مانعي است که بر سر راه موفقيت بيزنسها وجود دارد، از ديگر اين موانع مي توان نظام مالياتي پيچيده ، موانع سنگين براي تجارت در کانادا و قوانين سرمايه گذاري خارجي بيش از حد مبهم و سختگيرانه کانادا را نام برد. کليدي ترين چالش در اين ميان اين است که براي کارگراني که از صنايع کوچک مثل صنايع توليدي بي کار شده اند به سرعت در بخشهاي ديگر کانادا که به سرعت در حال رشد مي باشند کار ايجاد کرد.

مهاجران يکي از بزرگترين گروه هاي کارگران بالقوه محسوب مي شوند. مهاجران کانادا يک پنجم از نيروي کار کانادا را تشکيل مي دهند و در سالهاي اخير باعث پيشرفت نيروي کار کانادا شده اند. ولي مسلط نبودن به يکي از زبانهاي کانادا، عدم تطابق مهارتهاي آنها با مهارتهاي مورد نياز در کانادا و مشکلات معادل سازي مدارک تحصيلي خارجي ، بسياري از آنها را وادر به انجام کارهاي غير تخصصي و کم درآمد و حتي در برخي موارد بيکاري نموده است.

بانک TD يکي از عمده بانکهاي کانادا معتقد است که بالابردن نرخ پذيرش مهاجران به سطحي مساوي با افراد کانادايي يعني ??????? نفر بيشتر به کار مشغول خواهند شد. همچنين اين بانک معتقد است که اگر مهاجران به اندازه کاناداييها حقوق بگيرند اين به معناي رشد اقتصادي معادل با ?? ميلياردلار و يا ?? از توليد ناخالص داخلي خواهد بود.

اين بانک در گزارشي ديگر ذکر نموده که کانادا براي دسترسي به مزيت رقابتي در بين ساير کشورهاي سراسر جهان در پذيرش مهاجر لازم است که خود را به عنوان کشوري معرفي کند که مهاجران آن همگي موفق و قادر به تجارت و کار در رشته مهارتي خود بوده و از استاندارد زندگي بالايي برخوردارند. حل اين معضل در طولاني مدت باعث رشد اقتصادي هر چه بيشتر کانادا خواهد شد. هدف قراردادن مهاجراني که مهارتهاي مورد نياز بازار کار کانادا را داشته و دانش بهتري در زمينه زبان هاي رسمي کانادا دارند و همچنين شناخت بهتر از تحصيلات خارجي و معادل سازي آنها باعث خواهد شد تا اين شکاف اقتصادي از بين برود. 

منبع: westpass.ca