مشکل مکرر متقاضیان مهاجرت

همان طور که در توضيح روش هاي مهاجرتي موجود در کانادا ملاحظه مي کنيد، از جمله شرايط لازم براي اقدام به مهاجرت از طريق هريک از روش هاي مهاجرتي، ارائه ي مدارک تحصيلي، سوابق کاري و در صورت نياز تعريف آن چه که در زندگي کاري و حرفه اي متقاضي گذشته است، مي باشد. شايد استنباط شما دوستان عزيز از اين موارد اين باشد که ارائه ي رزومه کاري و تخصصي کفايت مي کند، اما نبايد فراموش کرد که جهت اثبات آنچه که در رزومه ذکر مي شود، متقاضي موظف به ارائه مدارک رسمي و معتبر مي باشد.

متقابلاً تطابق موارد اعلامي در رزومه و فرم هاي مهاجرتي با مدارک موجود بسيار مهم بوده و خصوصا اين تطابق در مورد سوابق کاري اعلام شده با نامه هاي سابقه کار و سوابق بيمه، چه از نظر تعريف، چه از نظر تاريخ و مدت زمان امري غير قابل اجتناب مي باشد. لازم بذکر است که روند کاري مهاجرت به دليل حساسيت خاص قابل برگشت نبوده و اطلاعات اعلام شده به اداره مهاجرت به کانادا به هيچ عنوان قابل تغيير، افزودن و يا کاستن نيست. متأسفانه به کرات ديده شده است که متقاضيان محترم به دلايلي چون عدم توجه به جزييات، عدم داشتن نظم در امور، موارد مهمي را از قلم انداخته اند که اين عدم توجه و دقت، باعث بروز بسياري از مشکلات در روند مهاجرتي شان شده است. توضيحاتي از قبيل “فراموش کردم”، “فکر نکردم مهم باشد” که در يک چنين مواردي از متقاضيان محترم شنيده مي شود، از نظر افسر کانادايي تحت هيچ شرايطي مورد قبول نبوده و چيزي جز عدم صداقت در ارائه مدارک و اطلاعات درخواستي و يا پنهان کاري محسوب نمي گردد، امري که افسران کانادايي به ندرت از آن گذشت خواهند نمود. لذا موکدا توصيه مي کنيم که متقاضيان در ارايه اطلاعات دقت و نظم لازم را به کار برده تا از بروز سوتفاهمات بعدي جلوگيري شود.

منبع: westpass.ca