مهاجرت متخصصین (کارکنان ماهر) به کانادا

قانون مهاجرت به کانادا Immigration and R.e..fu.g..e.e Protection Act متقاضیان اقامت دائم را در سه دسته کلی زیر قرار می دهد [بند 12 قانون مهاجرت].

کسانی که به واسطه اقوام نزدیکشان وارد کانادا می شوند Family Reunification (به هم رساندن اعضای خانواده)
افرادی که می توانند در کانادا به خودی خود مستقر شوند و ادامه زندگی دهند Economic Immigration (مهاجرت اقتصادی)
افرادی که نیاز به حمایت کانادا دارند یا به خاطر مسایل انسانی وارد کانادا می شوند
در حال حاضر بزرگترین گروه مهاجر به کانادا گروه دوم یعنی Economic Immigrants هستند. این گروه خود به چند زیرگروه تقسیم می شود (نظیر گروه متخصصین و تجاری [لینک]). در میان این گروه متخصصین فدرال یعنی کسانی که به واسطه تخصص و سابقه کاری خود در سطح فدرال برای مهاجرت اقدام می کنند نزدیک به 50 درصد کل مهاجران به کانادا را تشکیل می دهند [لینک].

در این نوشته در خصوص روش مهاجرت متخصصین می نویسم. در حال حاضر این روش به واسطه استفاده اداره مهاجرت کانادا Citizenship and Immigration Canada از اختیارات خود معروف به Ministerial Instructions (دستورالعمل اداری) تغییراتی اساسی کرده است. این تغییرات در تاریخ 28 ماه نوامبر سال 2008 معرفی و شامل کلیه کسانی می شود که از 27 فوریه 2008 به بعد در این دسته برای مهاجرت اقدام کرده اند. بنا به این تغییرات تنها کسانی می توانند برای این دسته اقدام کنند که یکی از شرایط زیر را داشته باشند.

از طرف یک شرکت کانادایی دعوتنامه شغلی معتبر داشته باشند. این دعوتنامه شغلی را در اصطلاح Arranged Employment Offer یا AEO می گویند. برای اطلاعات بیشتر درباره این نوع دعوتنامه ها اینجا کلیک کنید.
به طور قانونی و موقت حداقل به مدت یک سال در کانادا کار یا تحصیل کرده باشند. این شرط برای کسانی که پرونده شان از تاریخ 26 جون 2010 به بعد به دست اداره مهاجرت برسد اعتبار ندارد.
در ده سال گذشته حداقل یک سال به طور تمام وقت در یکی ازشغل های تعریف شده در لیست اداره مهاجرت فعال بوده باشند. در حال حاضر لیست این شغل ها برروی وب سایت اداره مهاجرت منتشر می شود. متأسفانه پذیرش مهاجر در این گروه تا اطلاع ثانوی (به احتمال قوی اوایل سال 2013 میلادی) معلق شده است.
از 5 نوامبر 2011 به بعد کسانی که در یکی از دانشگاه های معتبر کانادایی مشغول به تحصیل دوره دکتری می باشند، به شرط آنکه …
حداقل دو سال از مدت تحصیل ایشان در کانادا گذشته باشند.
وضعیت تحصیلی مناسبی داشته باشند.
به واسطه قرادادهای ویژه دولت کانادا که در نهایت ایشان را مجبور به بازگشت به کشورشان می کنند در دوره پذیرفته نشده باشند.
از 5 نوامبر 2011 به بعد کسانی که از یکی از دانشگاه های معتبر کانادایی مدرک دکتری دریافت کرده باشند، به شرط آنکه …
هنگام رسیدن مدارکشان به دست اداره مهاجرت از زمان فارغ التحصیلی آنها کمتر از 12 ماه گذشته باشد.
به واسطه قرادادهای ویژه دولت کانادا که در نهایت ایشان را مجبور به بازگشت به کشورشان می کنند در دوره تحصیلی خود پذیرفته نشده باشد یا اگر این طور است تعهد خود را بجا آورده باشند.
منبع: مهاجران