آنتالیا

آنتاليا را ميتوان به سه منطقه تقسيم کرد

1 منطقه مرکزي شهر آنتاليا : که ساحل صخره اي دارد و هتل هايي مثل ددمان ، آدونيس ، کلاب فالکن در اين قسمت واقع شده اند .
2منطقه لارا آنتاليا در شرق : که ابتداي اين منطقه ساحل صخرهاي و سپس ساحل شني دارد و هتلهايي مانند کلاب سرا ، تايتانيک ، رويال وينگز در اين منطقه قرار دارند در واقع در شهر آنتاليا بهترين هتل ها را در اين منطقه واقع مي باشد .

3منطقه کونيالتي آنتاليا در غرب : ساحل سنگريزه اي دارد و هتل ها در اين منطقه با ساحل يک خيابان فاصله دارند يعني ما در اين منطقه هتل که کنار ساحل باشد نداريم . هتلهاي پورتوبلو و سي لايف در اين منطقه واقع هستند .

از معروفترين شهر هاي آنتاليا ميتوان به شهر کمر آنتاليا , شهر بلک آنتاليا ,شهر سيده آنتاليا و شهر ماناوگات آنتاليا اشاره کرد که با کليک روي نام هر شهر ميتوانيد اطلاعات مورد نياز خود را دريافت کنيد (تور انتاليا)

از مراکز خريد آنتاليا مي توانيد سري به خيابان آتاترک آنتاليا که در قسمت مرکزي شهر واقع مي باشد بزنيد و از مغازه هاي پوشاک ديدن کنيد و همچنين از فروشگاه ميگروس آنتاليا که فروشگاههاي زنجيره اي در ترکيه هستند ديدن کنيد . به علاوه مرکز خريد دپو آنتاليا را که در نزديکي فرودگاه است فراموش نکنيد با اين که اين مرکز خريد نسبت به مرکز شهر دور است اما اجناس خوب و نرخ مناسب باعث شده به يکي از مراکز خريد عمده آنتاليا تبديل شود .