منطقه شكار ممنوع تالاب آقگل

جاذبه هاي گردشگري ايران- تالاب فصلي ‘آقگل’ در جنوب شرقي روستاي كرد خورد از توابع ملاير و قريه توتل در جوار كوه ‘كت’ قرار دارد و در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است. اين منطقه در تاريخ 1388/3/15 به مدت 5 سال منطقه شکار و تير اندازي ممنوع اعلام شد. تالاب آق گل تالابي فصلي، مستطيل شكل و محل تجمع و ذخيره هرز آب هاي فصلي منطقه است كه با توجه به بافت و ضخامت تشكيلات زمين شناسي آن داراي قدمتي چهل هزارساله است.
تالاب آق گل باتوجه به موقعيت اكولوژيك و جغرافيايي خود همه ساله پذيراي گونه هاي متعدد آبي از پرندگان آبزي وابسته به تالاب ها در دو شكل گونه هاي مهاجر زمستانه مانند اردك ها و گونه هاي توليد مثل كننده مانند پرستوي دريايي، آووست و چوب پا است. نابع آبي منطقه شكار ممنوع تالاب آق گل، نزولات آسماني، ذوب برف ارتفاعات، نهرهاي فصلي و چشمه‌هاي جاري منطقه است و آب اين تالاب از حوضه آبريز رودخانه قره‌چاي در جنوب دشت كميجان تأمين مي‌شود. سطح متوسط اين تالاب حدود 10 ميليون و 370هزار متر مربع با عمق متوسط يك تا 90سانتي‌متر است كه وسعت آن در ماه‌هاي پر آبي به 15 كيلومتر مربع مي‌رسد .
حيات وحش
تالاب آق‌گل يكي از زيستگاه هاي گونه‌هاي پرستوي دريايي، نوك كاكايي، چوب پا و آووست براي جوجه آوري و توليد مثل است. اين تالاب يكي از زيستگاه هاي مهم پرندگان وحشي و مهاجر اعم از فلامينگو، قو، غاز خاكستري، تنجه، اردك مرمري، اردك سرسبز، پليكان، لك لك و حواصيل به حساب مي آيد. بررسي‌ها نشان دهنده حضور 46 گونه از پرندگان ايران در آق‌گل است. اين تنوع اكولوژيك بالا، جايي براي ترديد باقي نمي‌گذارد كه تالاب آق‌گل نياز اساسي به برنامه‌هاي حفاظتي و مديريت مناسب دارد.
منابع تامين آب
آب اين تالاب از حوضه آبريز رودخانه قره چاي در جنوب دشت کميجان تامين مي‌شود و فصول آبگيري تالاب از اواخر آذرماه آغاز شده و تا اواسط خردادماه هر سال به پايان مي‌رسد که البته با ميزان بارندگي ساليانه ارتباط مستقيم دارد. به طوري که عمق آب تالاب از صفر تا يک متر متغير است و وسعت آن در ماه‌هاي پر آبي به 15 کيلومتر مربع مي‌رسد. با پيشروي آب در قسمت‌هاي مياني، جزيره‌هايي به ارتفاع 6 متر ظاهر مي‌شود. مساحت تالاب حدود وسعت 830 هکتار و متغير تخمين زده مي‌شود و آن را در گروه تالاب‌هاي Floodplains با آب شيرين طبقه‌بندي كرده‌اند. منابع آبي آن نزولات آسماني، ذوب برف ارتفاعات اطراف، نهرهاي فصلي و چشمه‌هاي حاشيه‌اي و طغيان رودخانه قره‌چاي است. اين تالاب در اواخر فصل بهار خشک مي‌شود ولي در طول پاييز و زمستان آبدار است و در فصل بهار از ميزان آب کاسته مي‌شود.